Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Bezpečnost silniční dopravy: Na evropských silnicích umírá méně lidí, většina smrtelných dopravních nehod se však stále týká osobních aut

24. 11. 2021

Evropská komise zveřejnila zprávu, podle které došlo v roce 2020 ve srovnání s předchozími roky ke snížení počtu dopravních nehod, což dokazuje, že větší podíl aktivní mobility zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích. Motorová doprava však stále nadměrně figuruje ve smrtelných nehodách, které na silnicích nastávají napříč všemi skupinami účastníků silniční dopravy.

Evropská komise zveřejnila nejnovější údaje o bezpečnosti silniční dopravy pro rok 2020. Podle této zprávy se na evropských silnicích stalo o 3900 méně smrtelných dopravních nehod než v roce 2019.

I když je třeba tato čísla ocenit, protože znamenají, že na silnicích zemřelo méně lidí, je důležité si uvědomit, jak velký podíl na tom bezpochyby měla pandemie covidu, lockdowny a restrikce. Kvůli tomu je poměrně náročné provést odpovídající analýzu.

Zajímavá je rovněž “Matice dopravních nehod”, v níž se Evropská komise nedívá pouze na počet usmrcených osob, ale také na to, mezi jakými účastníky dopravy k nehodě došlo. Údaje jsou z roku 2019, tedy nedotčené pandemií covidu.

Graf 1: “Matice dopravních nehod”  - smrtelné dopravní nehody na území EU v roce 2019 (zdroj: Evropská komise)

Výsledky, jež rozhodně nejsou překvapivé, zobrazují mrazivou skutečnost: motorová doprava je nadměrně zastoupena ve smrtelných nehodách napříč všemi skupinami účastníků dopravy. Při dopravních nehodách s autem je mnohem vyšší pravděpodobnost úmrtí. Když řešíme bezpečnost na silnicích v celé EU, měli bychom se především zaměřit na to, jak snížit fatální dopad motorových vozidel na ostatní druhy dopravy.

Cyklistickou a pěší dopravu často vnímáme jako „problém bezpečnosti“, cyklisty a chodce pak jako „zranitelné účastníky dopravy“. Zveřejněná data a grafy, jako například ten výše uvedený, však jasně ukazují, že problémem nejsou rizikoví cyklisté a chodci, ale spíš nebezpečná motorová vozidla.

Politici a úředníci by se spíš než na tzv. problémovou aktivní dopravu měli zaměřit na to, jak prostřednictvím posunu ve volbě způsobu dopravy dosáhnout větší bezpečnosti na silnicích. Posun směrem k aktivní dopravě nepřinese jen klimatické a zdravotní benefity, ale i klidnější a bezpečnější silnice, na kterých díky menšímu objemu hmoty a energie nebude tak často docházet k nehodám s následkem smrti.

Co chceme: početnější a kvalitnější infrastrukturu

Samozřejmě stále existují problémy s bezpečností cyklistů. Počet dopravních nehod cyklistů, stejně jako nehod cyklisty s chodcem, se může zvyšovat se zvyšujícím se počtem lidí na kole. O to důležitější je volat po rozšíření kvalitní infrastruktury. Skvělé je, že způsob, jak zajistit větší bezpečnost pro rostoucí počty cyklistů, současně představuje cestu směrem k udržitelnému posunu v dopravě – k oběma cílům lze dospět prostřednictvím široce dostupné, pohodlné a dobře udržované infrastruktury.

Cyklistika má i další zjevné přínosy. Podle odhadů ECF současná míra cyklistiky přináší do ekonomiky členských států EU €150 miliard ročně. Víc než 90 miliard z této částky představují pozitivní externality pro životní prostředí, veřejné zdraví a systémy mobility.

Pro srovnání, podle nedávné studie Evropské komise jsou negativní externality silniční motorové dopravy – tj. náklady na životní prostředí, zdraví a mobilitu – odhadovány na 800 miliard euro ročně, přičemž asi jen polovina se vrátí z poplatků a daní, takže daňovým poplatníkům zůstává deficit ve výši 400 miliard euro.

Proto je nutné, abychom posun směrem k cyklistice vnímali jako hlavní nástroj řešení především těch problémů, které v současnosti spojujeme s městským prostředím. Díky cyklistice se může zvýšit kvalita ovzduší, problémy s dopravními zácpami, zdraví obyvatel, a naopak snížit objem emisí CO2. Posun směrem k udržitelné dopravě lze rovněž vidět jako významný nástroj pro zvyšování bezpečnosti dopravy, ovšem pouze za předpokladu, že je zajištěná bezpečná infrastruktura.

Dostupnější a kvalitnější infrastruktura nepřispívá jen k větší bezpečnosti, která je nezbytná pro výraznější posílení cyklistiky, je to i způsob, jak překonat překážky, které velmi často brání lidem, aby vystoupili ze svých aut a nasedli na jízdní kola.

Autorka Ceri Woolsgroveová

 https://ecf.com/news-and-events/news/road-safety-fewer-eu-road-deaths-most-fatal-crashes-still-include-cars


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)