Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Poptávková veřejná doprava

14. 12. 2021

Cílem opatření je zajištění dopravní obslužnosti v méně frekventovaných lokalitách, zejména mimo dopravní špičku a o víkendech. Může jít také o nahrazení klasického autobusu mikrobusem a díky ušetřeným nákladům pak zvýšení počtu spojů. Poptávková veřejná doprava kombinuje principy veřejné hromadné dopravy a taxislužby. Její podstatou je, že vozidlo jede podle poptávky cestujících, díky tomu dochází k optimalizaci trasy spoje. Typickým znakem poptávkové dopravy je odlišení nabízeného počtu spojů nebo tras spojů od realizovaného počtu nebo tras spojů. Uskutečnění nabízeného spoje je podmíněno zájmem cestujících nebo je momentální potřebě cestujících přizpůsobená trasa vozidla. Výhodnost poptávkové dopravy je dána tím, že cestující mají k dispozici velkou nabídku možností přepravy, avšak nevyužitá část nabídky není realizována, což šetří náklady provozovatele/objednatele.

Příklad projektu/aktivity

Veřejnou dopravu na objednání mohou obyvatelům zajišťovat také obce, které chtějí zlepšit dostupnost školských zařízení, lékařské péče, úřadů či služeb, např. prodejen potravin a smíšeného zboží, či zajistit rozvoz obědů seniorům. Příkladem takového řešení je mikrobus provozovaný v obci Dolní Újezd na Přerovsku a v jejím okolí. Cílovou skupinou jsou zejména sociálně nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, tedy děti a také senioři nad 60 let. Objednávka služby je zpravidla možná telefonicky, SMS zprávou nebo vyplněním formuláře na stránkách obce.

 

Obrázek 1. Mikrobus na objednání v Dolním Újezdě (Zdroj: https://www.zsmsdujezd.cz/zakladni-skola/mikrobus-dolnacek.html)

 

Prostorová diferenciace problému dle typologie venkovských oblastí

Poptávková veřejná doprava je vhodná pro všechny typy venkovských oblastí dle typologie Koncepce rozvoje venkova. Vzhledem k možnosti financování opatření z rozpočtu obce (např. formou mikrobusu) zcela záleží na konkrétní obci, zda se rozhodne tuto službu svým obyvatelům (zejména dětem a seniorům) poskytnout a zlepšit tak dostupnost služeb, škol, úřadů a lékařské péče ve své lokalitě.

 

Institucionální podpora a role dalších aktérů

Veřejnou dopravu na zavolání mohou svým obyvatelům poskytnout přímo obce (příkladem je Dolní Újezd na Přerovsku). Poptávková veřejná doprava je také podporována ze strany krajů, například Moravskoslezský kraj zavedl zastávky se symbolem telefonu v některých lokalitách v blízkosti hranic se Slovenskem. Posílení počtu spojů na objednání uvádí mezi rozvojovými projekty také Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2017 až 2021. Jihomoravský kraj také předpokládá vytvoření mobilní aplikace, která by objednávku spojů na zavolání usnadňovala.

 

Další informační zdroje

https://www.dolni-ujezd.cz/dolnacek

https://ostrava.rozhlas.cz/v-beskydech-budou-jezdit-autobusy-na-telefon-7699395

https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=416657&TypeID=7

https://zustb.cz/index.php/alternativni-doprava

Zdroj: příklady z Metodiky Chytrého venkova


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)