Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Balíček Fit for 55 a podpora cyklistické a pěší dopravy

16. 01. 2022

V rámci Zelené dohody pro Evropu si Evropská unie stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Aby to bylo možné splnit, musí se současná úroveň emisí skleníkových plynů v příštích desetiletích výrazně snížit. Evropská unie zareagovala na tlak environmentálních hnutí a odborníků, kteří požadovali ambicióznější cíle, a zavázala se snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 procent. Evropská komise proto v červenci roku 2021 vydala balíček Fit for 55, který doplňuje evropský program Zelené dohody. Obsahuje třináct legislativních návrhů, z nichž některé upravují již existující legislativu, zatímco jiné přinášejí zcela nový právní rámec. Unie se tak chce stát prvním uhlíkově neutrálním kontinentem na světě. „Obchod s fosilními palivy dosáhl svých limitů. Chceme příští generaci zanechat zdravou planetu s dobrými pracovními příležitostmi a hospodářským růstem, který neškodí přírodě," řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Jde o opatření napříč odvětvími, kde byl pokrok v začleňování obnovitelných zdrojů energie dosud pomalejší, zejména pak v oblasti dopravy, stavebnictví a průmyslu. Novinkou oproti Zelené dohodě je komplexní soubor změn stávajícího systému pro obchodování s emisemi, které by měly vést k celkovému snížení objemu splodin v dotčených odvětvích do roku 2030 o 61 procent ve srovnání s rokem 2005. V praxi jde o rozšíření systému emisních povolenek například na nákladní a silniční dopravu nebo o postupné ukončování přidělování bezplatných povolenek letectví. Zřízen má být i nový systém obchodování s emisemi při distribuci pohonných hmot pro silniční dopravu. Přísnější emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky urychlí přechod na mobilitu s nulovými emisemi, nové automobily registrované po roce 2035 už budou s nulovými emisemi.

Komise upřednostní a podpoří pěší a cyklistickou dopravu ve většině evropských měst. Přes čtyři sta největších měst má vypracovat plány udržitelné dopravy, které podpoří aktivní mobilitu. „Je to poprvé v historii, co Evropská komise upřednostní investice do těchto způsobů dopravy jako páteře městské mobility," vítá změny Evropská cyklistická federace. Má dojít k rozšiřování a vylepšování pěší a cyklistické infrastruktury, postupnému omezování vozidel poháněných fosilními palivy a v důsledku k uvolnění dopravních zácp a snížení znečištění vzduchu ve městech.

Zdroj: A2larm.cz


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)