Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy

24. 01. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval.

Finanční investice týkající se pozemkových úprav lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření za 69 milionů korun, vodohospodářská opatření za 313 milionů korun, protierozní opatření za 77 milionů korun a nejvíce byly zastoupeny polní cesty za více jak 2 miliardy korun.

A právě investice do polnch cest má i nepřímou vazbu na podporu cyklistické dopravy. Cyklisté nepotřebují všude své samostatné cyklostezky, mnody jim stačí opravená polní cesta. Hlavně, že nemusí jet po silnici. Na vybrané úseky, kde je vhodné využívat polní cesty, upozorňuje webový portál Stavbycyklo.cz.

Příkladem využití pozemkových úprav i pro cyklistickou dopravu je Těšeticko na Olomoucku. Cyklotrasa 6025 vedla dříve po silnici a díky pozemkovým úpravám mohla být cyklotrasa převedena do bezpečnějšího koridoru (viz obrázek).

Tématům pozemkových úprav se bude věnovat XXII. Konference pozemkových úprav, která se uskuteční 12.- 13. dubna 2022 v Harrachově, včetně vazby na Koncepci pozemkových úprav 2021 - 2025.


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)