Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský týden udržitelného rozvoje

15. 07. 2022

Ministerstvo životního prostředí chce informovat všechny jímž je blízký udržitelný rozvoj, že se letos opět mohou zapojit do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jeho cílem je dát najevo, že je možné žít ve společnosti, která bere ohledy na své okolí i na budoucí generace. Evropský týden udržitelného rozvoje se i letos uskuteční v termínu 20. – 26. září 2022.

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelně žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě. V Česku jej zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které v rámci ETURu nabídne i vlastní zajímavé akce.  Česká republika je během ETURu dlouhodobě jednou z nejaktivnějších zemí v Evropě. Každý může pomoci udržet tuto tradici.

Zapojit se může každý! Stačí Uspořádat během týdne 20. - 26. září 2022 přednášku, diskuzi, výstavu, sousedské setkání či jinou libovolnou akci, která se svým obsahem bude vztahovat k Cílům udržitelného rozvoje a ji zaregistrovat na stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz. Na tomto webu najdou zájemci seznam zaregistrovaných akcí, kterých se mohou zúčastnit. S propagací akce MŽP pomůže na sociálních sítích, zejména na facebookovém profilu Udržitelný rozvoj. Týden je krátká doba, proto se mohou registrovat všechny akce, které proběhnou od 18. září do 8. října 2022.

Pokud je pořádaná akce zaměřená na čistou mobilitu, je možné ji rovnou přihlásit do Evropského týdne udržitelné mobility (European Mobility Week). Ten proběhne ve dnech 16. – 22. září 2022.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)