Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ve Vídni roste počet cyklistů. Čeká na ně další vylepšení.

10. 06. 2022

Počet lidí ve Vídni, kteří denně nebo víckrát za týden usedají na kolo, se neustále zvyšuje. Podle dat rakouské organizace VCÖ zabývající se mobilitou se počet cyklistů od roku 2007 téměř zdvojnásobil. Mezi další kroky, které mají za cíl zatraktivnit jízdu na kole, patří otevření jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu i zavedení minimálního odstupu od cyklisty při předjíždění autem, které v Česku platí od 1. ledna. 

Vídeň zaznamenává silný boom v cyklistické dopravě. Zatímco v roce 2007 udalo zhruba 190 tisíc lidí, že využívá kolo na denní bázi, bylo v roce 2019 cyklistů již 350 tisíc. Během posledních dvou pandemických let navíc došlo podle organizace VCÖ k dalšímu posílení cyklistické dopravy v rakouském hlavním městě. Potenciál cyklistické dopravy je ale podle zástupců VCÖ stále nenaplněný. Opatření, která cílí obzvláště na zajištění bezpečnosti cyklisty, mají pomoct dále rozvinout cyklistiku ve městě.

 

Mezi nejvýznamnější opatření patří otevření jednosměrných ulic pro obousměrný provoz pro cyklisty. S tím počítá novela rakouského silničního zákona, která se zobousměrněním počítá v případě čtyřmetrové šíře silnice. Podle VCÖ by optimální byl průjezd při šíři tří metrů, tak jako např. v Belgii, kde bylo toto opatření uzákoněno již před dvaceti lety. Kromě Belgie platí toto opatření i ve Francii nebo Švýcarsku. Důležitým opatřením je i stanovení minimálního odstupu předjíždějícícho vozu od cyklisty. Zatímco v Česku toto opatření platí od letošního ledna, v Rakousku na jeho uzákonění stále čekají. Podobně jako v Česku volá organizace VCÖ po minimálním odstupu 1,5 metru. Mimo obec by pak odstup od cyklisty měl být ještě větší, a to dva metry.

 

U příležitosti Mezinárodního dne cyklistiky, který připadl na 3. června, vypíchla organizace VCÖ i nesčetné výhody, které cyklistika skýtá. Podle VCÖ tak každý, který jezdí po městě (zhruba 1 000 km ročně) ušetří až 170 euro za pohonné hmoty. Neušetří však pouze peníze, ale i škodlivé emise CO2, kterých se jinak při využití soukromé automobilové dopravy vyprodukuje 220 kilogramů. Navíc podle Světové zdravotnické organizace snižuje každý, kdo na kole stráví denně alespoň půl hodiny, riziko kardiovaskulárních onemocnění až o padesát procent.

Zdroj: Zahraniční kancelář města Vídně 


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)