Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Teorie - problémy na cyklistické síti.

02. 11. 2022

Partnerství pro městskou mobilitu se účastní projektu SABRINA, který řeší otázky bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících a plánovaných cyklistických koridorech procházejících devíti zeměmi v Podunají.  Cílem je zlepšit podmínky pro budování a zlepšování infrastruktury pro jízdní kola bezpečným a udržitelným způsobem. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je připomenout klíčovým partnerům, co taková podpora cyklistické dopravy znamená.

Dnes na téma problémy na cyklistické síti.

Základní informace

Nesouvislá cyklistická infrastruktura, jejíž části nejsou vzájemně propojené ani dostatečně přímé může být příčinou častějších nehod a cyklistiku jako způsob dopravy značně znevýhodňovat. Takové podmínky jsou pro cyklisty nepříjemné a nebezpečné. Velké riziko představuje především náhle ukončená cyklostezka či cyklopruh, zvlášť v případech, kdy nečekaně končí na levé straně silnice, ke křižovatce je to daleko, provoz je hustý a cyklista musí silnici přejet, nebo tam, kde náhlé ukončení nutí cyklisty nebezpečně objíždět a riskovat při přejíždění vozovky. Přesná čísla o počtu dopravních nehod, které byly způsobené problémy na cyklistické infrastruktuře, jsou k dispozici jen málokde, studie však naznačují, že neúplná cyklistická síť je jedním z hlavních faktorů, které mohou veřejnost od jízdy na kole odradit.

O jaký problém se jedná a kde se vyskytuje?

Nesouvislá cyklistická síť je pro cyklisty problémem - může být příčinou nehod a důvodem, proč zvolí jiný způsob dopravy (2). Jde například o náhle ukončené cyklostezky či cyklopruhy, ale i úseky, kam se cyklista nedostane bez nutnosti sesednout z kola, tj. schody k mostu a do podjezdu nebo pěší zóny se zákazem vjezdu cyklistů. Podobné nesrovnalosti na trase snižují pohodlí i přímost trasy a mohou cyklisty snadno odradit (7).

Cyklisté negativně vnímají především náhlé ukončení cyklistické infrastruktury, které pro ně může být nebezpečné, zejména tam, kde je ukončen cyklopruh na vozovce a cyklisté se musí vmísit do provozu s motorovými vozidly, nebo tam, kde cyklostezka končí na levé straně komunikace s hustým provozem, daleko od přechodu nebo křižovatky a cyklisté musí přes tuto komunikaci přejet (2, 3, 11).

Co je příčinou problému?

Nesporný význam souvislé cyklistické infrastruktury pro bezpečí a pohodlí cyklistů zdůrazňuje řada studií (např. 1, 2, 6, 10). Cyklisté preferují přímé navazující trasy bez míst, kde by museli sesedat z kola (1, 7, 11).

Častá přerušení souvislé infrastruktury a časté změny typu infrastruktury, např. fyzicky oddělená cyklostezka se mění ve vyhrazený pruh, znamenají zvýšenou psychickou zátěž a změnu míry bezpečnosti (4). Znevýhodněním cyklistiky jsou i trasy, které nejsou vzájemně propojené ani přímé, neúplná cyklistická síť nebo špatně dostupné úseky, jako jsou schody a některé pěší zóny, jež nutí cyklisty k objížďkám a prodlužují dobu jízdy (1, 9). Takové podmínky mohou vést k nepříjemným až nebezpečným situacím, jakými bývá jízda na rušné komunikaci, když se chce cyklista vyhnout sesedání z kola kvůli chodníku na trase, nebo riskantní manévry při přejíždění rušné silnice ve snaze vyhnout se špatně dostupnému podjezdu se schody (9).

O jak velký problém se jedná?

Bohužel téměř chybí přesná čísla o dopravních nehodách, na kterých se nějakým způsobem podílely problémy na cyklistické infrastruktuře, tedy např. nesouvislá nebo přerušená infrastruktura. Víme však, že tyto problémy mají negativní dopad na počty cyklistů a četnost využití jízdního kola: ve studii provedené v australském Perthu s 2828 účastníky (5) 43 % z nich uvedlo, že náhle ukončené cyklostezky jsou faktorem, který jim brání sednout na kolo znovu. Jde o druhý nejčastěji uváděný faktor. Průzkum o bariérách pro cyklisty byl proveden i ve Vídni (8), kde účastníci uvedli neúplnou cyklistickou síť jako hlavní bariéru pro jízdu na kole.


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Fact sheet - Problémy na cyklistické síti

KfV_Sabrina_Factsheet_RISKS_Network_Issues_A4_03_ONLINE_CZ.pdf (808 kB)