Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak zajistit bezpečnější cyklotrasy v Podunají?

23. 11. 2022

Na závěrečné konferenci projektu SABRINA s názvem "Bezpečnější cyklotrasy v Podunají" pořádané ve spolupráci s Evropskou strategií pro Podunají (EUSDR) - AP1b: Lepší mobilita a multimodalita - silniční, železniční a letecké spoje, se sešli špičkoví odborníci z různých zemí, kteří jsou aktivní v oblasti cyklistiky a bezpečnosti silničního provozu. Úkolem konference bylo poukázat na výsledky projektu a představit výhody systematického přístupu k bezpečnější cyklistické infrastruktuře.

„Je potřeba, aby Evropská unie postupně zvyšovala úroveň cyklistické dopravy na celém kontinentu prostřednictvím soudržné strategie, která bude financovat a realizovat cyklistickou infrastrukturu. Potřebujeme, aby všechny evropské vlády podporovaly cyklistiku jako způsob, jak snížit emise z dopravy a dosáhnout dalších společenských přínosů, jako je snížení znečištění ovzduší a hluku. Cyklistická doprava musí být integrována jako plnohodnotný druh dopravy,“ řekl Philip Amaral, ředitel pro politiku a rozvoj Evropské cyklistické federace (ECF).

Jak dále uvedla Olivera Rozi z Evropského institutu pro posuzování silniční infrastruktury (EIRA - EuroRAP), mezi cíle projektu SABRINA patří také zvyšování povědomí a aktivnější zapojení zúčastněných stran, které se na oblast bezpečnosti silničního provozu zaměřují.


„Při realizaci tohoto projektu jsme se potýkali s mnoha výzvami, mezi něž patřilo i zvyšování povědomí o bezpečnosti silničního provozu nebo virus COVID-19. Pandemie byla skutečně tou největší výzvou, na druhou stranu v běžném režimu bychom se v daném období setkali sedm či osmkrát, my jsme se však setkávali každý týden a podařilo se nám tak vybudovat tuto komunitu,“ říká Olivera Rozi.

„Abychom měli dopravu udržitelnou, musíme změnit naše návyky v oblasti mobility. Potřebujeme se posunout směrem k intermodální dopravě, jejíž nedílnou součástí je jízda na kole, která by měla být dostupná pro každého“, uvedl Franc Zepic ze slovinského ministerstva pro infrastrukturu.


Diskuze a prezentace na konferenci byly zaměřeny na posouzení bezpečnosti cyklotras EuroVelo, na systém podpory rozhodování pro všechny zainteresované subjekty, dále na pilotní studie a školení ve všech devíti participujících státech, a v neposlední řadě na shromažďování osvědčených postupů a informačních listů.


Podle Marko Sevrovice, vedoucího inženýra bezpečnosti silničního provozu z Evropského institutu pro posuzování silniční infrastruktury (EIRA - EuroRAP), se v rámci projektu SABRINA podařilo z hlediska bezpečnosti posoudit cyklotrasy na šesti trasách EuroVelo v devíti státech, z nichž víc než 2500 km prochází regionem Podunají.


„Bezpečnost na těchto trasách jsme kvantifikovali pomocí hodnotících metod iRAP, CycleRAP a ECS (Evropské certifikační normy). Konkrétně metoda CycleRAP byla vyvinuta v rámci projektu SABRINA a pomáhá nám identifikovat a mapovat místa možných dopravních nehod mezi cyklisty a uživateli jiné lehké mobility,“ říká Marko Sevrovic.

Součástí projektu SABRINA byl i vývoj souboru nástrojů pro bezpečnější cyklotrasy, který pomůže navýšit rozhodovací kapacitu zainteresovaných subjektů a usnadní vzájemnou spolupráci na všech úrovních, aby nedocházelo ke vzniku takové infrastruktury, která ohrožuje životy a zdraví cyklistů. Kromě toho bylo v rámci projektu vytvořeno 30 informačních listů o možných rizicích, vhodných řešeních a přínosech souvisejících s cyklistikou, a dále zpráva s osvědčenými postupy.

Všechny uvedené nástroje jsou k dispozici na https://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/sabrina.

Na konferenci vystoupili Olivera Rozi z Evropského institutu pro posuzování silniční infrastruktury, EuroRAP, Slovinsko (prostřednictvím videa), Rob McInerney, generální ředitel iRAP, Austrálie (video), Gabor Sandor, státní tajemník z Ministerstva dopravy a infrastruktury Rumunska, Franc Zepic z EUSDR, koordinátor pro prioritu 1B vzdušná a železniční doprava, Ministerstvo pro infrastrukturu Slovinska, Philip Amaral, ředitel ECF pro politiku a rozvoj, Evropská cyklistická federace, Belgie, Marko Sevrović z Evropského institutu pro posuzování silniční infrastruktury EuroRAP, Slovinsko, George Ursachi z Agile Transport Analyses, Rumunsko, Leonid Ljubotina z Univerzity Záhřeb, Fakulta dopravních věd, Chorvatsko, Andelo Marunica z Univerzity Záhřeb, Fakulta dopravních věd, Chorvatsko, Zsombor Aradszki z neziskové organizace pro regionální a ekonomický rozvoj Westpannon, Maďarsko, Boštjan Primc, Město Ilirska Bistrica, Slovinsko, Maria Fleischer, Rakouská rada pro bezpečnost silničního provozu, Rakousko, Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu, Česko, Ionut Maftei, Bike in Time, Rumunsko (projekt Danube Cycle Plans), Aleksander Buczynski, ECF – Evropská cyklistická federace, Belgie, Shanna Luchessiová, Mezinárodní program pro posuzování silniční infrastruktury, Klaus Machata z Rakouské rady pro bezpečnost silničního provozu, Rakousko, Virginia Mandalac z Autoklubu Moldavsko, Moldavská republika, Florin Nemtanu, proděkan dopravní fakulty, Polytechnická univerzita, Rumunsko, Raluca Fiser, Green Revolution, Rumunsko.

Zdroj: Tisková zpráva projektu SABRINA
Bukurešť, 23. listopadu 2022


Štítky: Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)