Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak zavádět koncept 15minutového města

06. 01. 2023

Výzkumníci z německého Mnichova přispěli k diskuzi o dostupnosti a inkluzi v městské mobilitě. Jako výchozí bod vzali koncept 15minutového města Carlose Morena, podpořili ho nejnovějšími poznatky z nedávných experimentů a vytvořili plán, který odborníkům v praxi nabízí konkrétní kroky pro plánování, přípravu a implementaci ±15minutového města nejen v několika vybraných městských čtvrtích, ale pro všechny obyvatele v kterémkoliv městě.

Primárním cílem konceptu 15minutového města je zajistit, aby se lidé k základním zařízením občanské vybavenosti (školy, obchody, sportoviště atd.) dostali během 15 minut jen s využitím chůze nebo jízdy na kole. Koncept se týká především následujících čtyř rozměrů: blízkost, tedy snížení celkové vzdálenosti k cílům; diverzita v užívání půdy, aby všechny důležité cíle byly snadněji dosažitelné; hustota, která zajistí minimální počty zákazníků pro místní podniky; a všudypřítomnost, aby 15minutové město bylo dostupné pro všechny obyvatele.

Principy plánování, které za prioritu považují dostupnost, nejsou ničím novým - již během posledních desetiletí se objevilo několik koncepcí. Patnáctiminutové město lze ve skutečnosti považovat za součást širšího hnutí, jehož začátky se pojí s konceptem Zahradního města a zahrnuje i další, např. "chronourbanismus" nebo "Sousedskou jednotku". Všechny tyto modely nabízejí alternativu k takovým postupům plánování rozvoje měst a mobility, jež jsou zaměřeny na osobní automobilovou dopravu.

Stojí za zmínku, že ambice vybudovat deseti, patnácti či dvacetiminutové město nebo čtvrti vyjádřila již celá řada měst, ať už formálně, či neformálně. Tato diverzita byla autory studie TUM zohledněna v nově vytvořeném termínu „±15minutové město“. V důsledku pandemie nemoci COVID-19, kdy Paříž fungovala jako hlavní příklad, se Evropa stala živnou půdou pro nová patnáctiminutová města, vznikající např. v Římě, Dublinu a Utrechtu. Celkem 16 měst v různých koutech světa již oficiálně přijalo nebo je v procesu přijetí strategie pro ±15minutové město.

 

Praktický plán pro implementaci ±15minutového města

S cílem usnadnit implementaci konceptu ±15minutového města předkládá tato studie pro odborníky v praxi praktický plán s konkrétními opatřeními pro plánování, rozvoj a realizaci konceptu v konkrétních městech a čtvrtích. Plán tvoří pět hlavních kroků:

  • Představte si ±15minutové město: neexistuje žádný univerzální recept na ±15minutové město, který by bylo možné okopírovat z jednoho města do dalších. Proto je důležité, aby města vytvářela své vlastní vize a stanovovala své vlastní cíle pro svá vlastní ±15minutová města a čtvrti. Časové limity a důležité destinace se totiž v různých městech liší. Klíčovým aspektem tohoto kroku je zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran.
  • Měřte: jakmile je stanovena vize, je důležité vytvořit odpovídající metriky a nástroje, které umožní měření současného stavu i vývoje situace. Pomocí indikátorů lze monitorovat např. míru užívání prostředků udržitelné mobility, dostupnost služeb nebo dostupnost pro chodce a cyklisty.
  • Identifikujte potřebné oblasti: ještě před implementací je nutné pochopit, jaká opatření jsou potřebná v jakých lokalitách (kombinace poznatků místních odborníků a prostorové analýzy)
  • Připravte akční plán: plán by měl zohlednit odpovědnost jednotlivých aktérů, včetně časového harmonogramu pro aktivity a opatření a rozpočtů, díky kterým lze naplnit hlavní cíle vize.
  • Implementujte po etapách: je důležité neuvažovat pouze o jednorázovém zavedení určitého opatření, ale mít dlouhodobou strategickou vizi, a současně zavádět okamžitá opatření jako experimenty a intervence v ulicích, které přinášejí pozitivní výsledky v kratším časovém úseku.

   

Socioekonomické přínosy ±15minutového města

Transformace ulic v souladu s koncepcí ±15minutového města přináší městu a jeho obyvatelům řadu benefitů. Zaprvé, lepší dostupnost pro chodce a cyklisty zvyšuje sociální soudržnost; mix různých funkcí a aktivit ve městě zvyšuje bezpečnost jednotlivých oblastí; prostředí, které je vstřícné k chodcům, zvyšuje hodnotu místních služeb, pomáhá vytvářet nová pracovní místa, podporuje místní firmy a pouliční trh; a v neposlední řadě, aktivní způsoby dopravy posilují fyzické i psychické zdraví a mají pozitivní dopad na snižování hluku a nečistot v ovzduší, a tedy přímo ovlivňují zdraví obyvatel.

   

Směrem k ±15minutovému městu pro všechny

Důležitá poznámka – aby ±15minutové město mohlo být považováno za model zaměřený na člověka, musí být jeho součástí politiky a opatření, které řeší problematiku zranitelných sociálních skupin, tedy např. dětí, osob s postižením, nízkopříjmových osob atd.

S ohledem na tuto skutečnost je ústředním aspektem plánu ±15minutového města fakt, že z transformace ulic a veřejných prostranství ve čtvrtích by měli mít prospěch lidé s jakýmkoliv zázemím, jakéhokoliv věku a schopností. Jen tak může být město ±15 minut skutečně přístupné pro VŠECHNY.

 

Zdroj: https://marketplace.eiturbanmobility.eu/insights/proximity-for-all-implementing-inclusive-15-minute-city-concepts

 

 

 


Štítky: Vize (Role města, tag1), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)