Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

23. 01. 2023

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR.

Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií. Aplikaci a metodiku vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci řešení projektu „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 a jeho výstupy jsou zveřejněny na webu Čistá doprava.

"Výstupy z projektu Centra dopravního výzkumu, jehož aplikačním garantem bylo Ministerstvo dopravy, jsou velmi zajímavé a chtěli bychom je v budoucnu při naší strategické práci aktivně využívat,“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „V současné době například započaly práce nad aktualizací Národního akčního plánu čisté mobility. Zároveň připravujeme výzvy v rámci Operačního programu Doprava, kde budeme dále podporovat rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice. S pomocí výstupů projektu chceme usilovat o to, aby další rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku byl do budoucna ještě systematičtější než doposud.“

zdroj: Centrum dopravního výzkumu


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)