Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktivní doprava - cesta k řešení našich zdravotních problémů

10. 03. 2023

Obezita je závažným zdravotním problémem ve všech rozvinutých zemích. Nejlepší způsob boje s obezitou je předcházet jí pomocí aktivního pohybu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. pro vás k tomuto tématu připravil překlad inspirativního článku z Walesu, ve kterém Nathan Brew, bývalý hráč ragby a současný ambasador strategie zdravá hmotnost, popisuje, jak se aktivně hýbat. Ve svém textu Aktivní doprava – cesta k řešení, zdůrazňuje potřebu aktivní veřejné mobility a společných rodinných aktivit.

Obezita se ve Walesu stává stále častějším problémem a prognózy říkají, že velmi brzy bude vůbec největším zdravotním rizikem nejen v této zemi. Tento problém nám pomůže překonat motivace a podpora veřejnosti k častějšímu pohybu. Na následujících řádcích se bývalý velšský hráč ragby Nathan Brew ve své roli ambasadora strategie Zdravá hmotnost: zdravý Wales zamýšlí nad tím, proč jsou chůze a jízda na kole či jiném aktivním dopravním prostředku skvělým způsobem, jak nás přimět k pohybu.

Ambasador vládní strategie Zdravá hmotnost: zdravý Wales Nathan Brew hovoří o významu aktivní dopravy (Zdroj: Nathan Brew)

Aktivní prostředí motivuje k tomu, abychom se víc hýbali

Výskyt obezity je ve Walesu na vzestupu. Nadváhou či obezitou trpí téměř dva ze tří dospělých. Navíc podle předpokladů obezita brzy předstihne kouření a stane se největším zdravotním rizikem pro obyvatele Walesu. To, co jíme a jak moc se hýbeme, není dáno jen volbou jednotlivce. Existuje řada faktorů, které nás ovlivňují, především pak prostředí, v němž pracujeme, žijeme a hrajeme si. Jedním ze způsobů, jak motivovat a podporovat veřejnost v pohybu, je zajistit aktivní prostředí - například zpřístupnit zelené plochy a další prostory pro sport a rekreaci. A musíme také zajistit, aby chůze a jízda na kole byly samozřejmou dopravní volbou nejen z hlediska financí, ale i pohodlí a bezpečnosti.

Jak začlenit fyzickou aktivitu do každodenního shonu

Dospělí by se měli snažit být aktivní každý den, celkově by mělo jít alespoň o dvě a půl hodiny středně intenzivní fyzické aktivity týdně. Na první pohled se může zdát, že v našich hektických životech jde o obtížný úkol. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak navýšit každodenní aktivitu, je začlenit ji do něčeho, co děláme každý den.

Značné přínosy a lepší zdroje

Skvělým způsobem, jak to udělat, je aktivní doprava. Můžete zkusit chodit denně pěšky do práce nebo na nákupy nebo vyzvedávat děti ze školy na kole. Aktivní doprava není lepší jen pro naše psychické a fyzické zdraví, ale díky menšímu počtu aut na silnicích je přínosná i pro boj se znečištěným ovzduším, emisemi uhlíku a s dopravními zácpami. Přechod k aktivní dopravě je skutečně důležitý v souvislosti s bojem proti klimatickým změnám. Během posledních několika let místní úřady ve Walesu investovaly poměrně vysokou částku do rozvoje sítě pro aktivní dopravu s cílem vytvořit na celém území státu bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. V některých městech navíc nyní fungují systémy půjčování jízdních kol, které jsou často levnější alternativou k veřejné dopravě nebo jízdě autem.

Narušování norem prostřednictvím volby chování

Jak všichni víme, naše současné prostředí je často koncipováno tak, že podporuje užívání osobních aut na úkor chůze a jízdy na kole. To znamená, že máme tendenci se rozhodovat o způsobu dopravy na základě vnímaného pocitu bezpečí a pohodlí, nikoli s ohledem na širší přínosy pro lidské zdraví a životní pohodu. Změny, kterých velšská vláda dosáhla díky trvalým a udržitelným investicím do aktivní dopravy, nám však časem pomohou přehodnotit způsob, jakým dojíždíme do práce, do školy nebo za každodenními povinnostmi. Domnívám se, že tyto změny nám pomohou začlenit pohyb do běžné každodenní rutiny.

Jak se společně můžeme udržet v aktivitě

Například v mé vlastní rodině během většiny víkendových dní pořádáme rodinné běhy, kdy naše starší děti běhají s mojí manželkou a já tlačím dvojkočárek s mladšími dětmi. Dvakrát týdně také se staršími dětmi chodíme do tělocvičny, a to hned po školním vyučování, což vnímáme jako příjemnou rutinu. Také se společně pouštíme do různých chodeckých výzev, přičemž vítězové jsou vždy naše děti.

Musí se jednat o společné úsilí

Také firmy mohou přispět svým dílem a podpořit zaměstnance v aktivním dojíždění do zaměstnání. Měly by propagovat přínosy a výhody aktivní dopravy a nabízet bezpečné parkování a šatny pro cyklisty, případně pobídky pro pěší a cyklistickou dopravu. Všichni se můžeme podílet na tom, aby zdravější život byl jednoduchou volbou. Musíme pomáhat vytvářet zdravější prostředí a musíme podporovat všechny věkové kategorie v tom, aby volily zdravější jídlo a pohybové aktivity. Chceme, aby do roku 2030 byla zdravá volba ve Walesu snadnou volbou. A společnými silami můžeme pomoci obyvatelům Walesu a budoucím generacím žít delší a lepší život.

  

Podrobné informace o strategii velšské vlády Zdravá hmotnost: zdravý Wales naleznete na webových stránkách velšské vlády nebo na Facebooku či Instagramu pod @healthyweighthealthywales.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)