Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Proč je důležité mít bezbariérovou národní síť pro cyklisty: příběh Jane

08. 03. 2023

Podpora bezbariérové aktivní mobility je u nás na vzestupu. Pro tělesně postižené je velmi důležitá možnost aktivního pohybu. Stejně důležitý je i pro Jane jejíž příběh pro vás do češtiny přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu. Pro aktivní bezbariérový pohyb je potřebné odstraňování zábran, které mohou být pro lidi s handicapem nepřekonatelné. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.

Fyzické bariéry na trase, které jsou problémem pro uživatele aktivní dopravy, jsou pro člověka s postižením ještě větší výzvou. Následující řádky popisují příběh Jane, která sehrála klíčovou roli v úsilí o odstranění bariér na trase 73 Národní cyklistické sítě v Severním Ayshire. Jane nám sděluje, proč je odstraňování těchto bariér tak důležité a jaké pozitivní dopady má na její život skutečnost, že trasy s vhodným přístupem leží hned za jejím prahem.

Jane na svém tříkolovém lehokole. Foto: Sustrans

Na kole jsem začala jezdit v únoru tohoto roku. Mám postižení kvůli dětské mozkové obrně, proto klasické jízdní kolo je pro mě nevhodné. Místo toho jezdím na lehokole typu ICE Adventure. Je nízké a jezdit na něm je zábava, nemusím se totiž starat o rovnováhu. Skvělé je, že má i podporu elektromotoru a já se na něm můžu dostat daleko.

Používání této speciální tříkolky neuvěřitelně zvýšilo kvalitu mého života. Jde o jediný způsob, jak můžu být fyzicky aktivní ve venkovním prostředí, na čerstvém vzduchu, nezávisle na ostatních nebo s přáteli a rodinou. Má to obrovský přínos pro moje zdraví a možnost být v kontaktu s přírodou se pozitivně odráží na mém pocitu pohody. Začít jezdit na kole, to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života.

Bariéry na národní cyklistické síti

Mám to štěstí, že bydlím v blízkosti trasy 73. Trasy, kde nejsou žádná nebo téměř žádná auta, jsou pro mě jedinou bezpečnou možností, protože na svém kole jedu nízko nad zemí a velmi pomalu. Jednou jsem se vydala na cestu do místního parku a když jsem byla asi v polovině trasy, uviděla jsem před sebou nepřekonatelnou bariéru. Sevřelo se mi srdce.

Šikany na trase byly umístěné tak blízko u sebe, že pro mě bylo nemožné mezi nimi projet. Jiná cesta, jak se dostat do parku, pro mě neexistuje, tak jsem jen bezmocně sledovala, jak přijíždí další cyklisté, míjejí mě a úspěšně proklouzávají mezi šikanami. Neměla jsem jinou možnost, než se otočit a vyrazit zpět.

Šikany, na které Jane narazila na své trase a upozornila na ně, byly nahrazeny vhodnějším typem. Foto: Sustrans

Nesložit ruce do klína

Přemýšlela jsem o tom, koho o problému informovat, aby došlo k nápravě. Věděla jsem, že Sustrans podporuje a propaguje Národní cyklistickou síť, tak jsem se rozhodla s nimi spojit a navázala kontakt s týmem pro odstraňování bariér. Lidé v týmu byli neuvěřitelně vstřícní a informovali mě o přezkoumání místa, které pro mě představovalo problém, jakož i dvou následujících šikan.

Poradili mi, abych se spojila s místní samosprávou, přičemž mě Sustrans vybavil dalšími detaily, které by se mohly hodit k jednání o tomto případu. S těmito doplňujícími informacemi jsem kontaktovala jednoho z místních radních, kterému jsem vysvětlila, co by odstranění této bariéry znamenalo pro můj život. 

Můj radní, stejně jako organizace Active Travel Hub a silničáři, s nimiž spolupracoval, ti všichni byli skvělí. Rada hrabství North Ayrshire poté zažádala o potřebné finance prostřednictvím programu Sustrans Scotland na odstraňování bariér.

Nedokážu slovy vyjádřit, jak šťastná jsem byla, když jsem po několika měsících znovu vyrazila na tuto trasu a zjistila, že neprůjezdná bariéra (a dvě následující) byla nahrazena průjezdnou. Průjezd mezi šikanami je širší a povrch rovnější, takže v tom prostoru mohu projet i já.

Hrabství North Ayrshire požádalo o potřebné finanční prostředky v rámci programu Sustrans Scotland's Barrier Removal. Foto: Sustrans

Výrazný a dlouhodobý dopad


Výměna bariér na této trase mi přinesla nejen možnost dostat se na kole do místního parku, ale cestovat na této cyklistické síti i dál. Projela jsem se na svém kole lesem, podél řeky, a mohla poznávat své okolí způsobem, který dříve nebyl možný. Podařilo se mi zesílit a mohla se tak vydat i do vzdálenějších oblastí. Mám v plánu vyrazit na kole do Harbourside, což je další oblast ležící za bariérami, a do Seamill vedle pláže, kde se během léta rovněž podařilo nahradit zábrany vhodnějším řešením. Úsilí týmu pro odstraňování bariér a pomoc místních radních změnili můj život k lepšímu. A za jejich pomoc budu vždycky cítit vděk.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)