Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cesta k udržitelné dopravě: Masarykova univerzita sleduje svoji uhlíkovou stopu

14. 03. 2023

Budovy Masarykovy univerzity jsou rozprostřeny po celém území Brna. To klade zvýšené nároky na mobilitu studentů a zaměstnanců, kterých se MU nyní v dotazníku ptá na to, jak cestují do školy a do práce. 

Velká část univerzitních budov včetně samotného rektorátu je umístěna v centru města a je tedy možné se na přednášku či do zaměstnání přesouvat pěšky nebo na kole. 

Studenti často využívají k dopravě do školy kola. Autor Tomáš Hájek, Masarykova univerzita.  Zprávy z MUNI na muni.cz. Dostupné pod CC BY 3.0 CZ.

Nejen pohyb lidí, ale i věcí pak označuje pojem mobilita. Kromě investičních opatření by se proto jakýkoliv plán mobility měl zaměřit i na měkká opatření umožňující vzdělávat a měnit dopravní chování obyvatel. Masarykova univerzita se ve svém dlouhodobém Strategickém záměru na léta 2021–2028 kromě zvyšování dostupnosti takzvané čisté dopravy hlásí k udržitelné dopravě také kultivací prostředí univerzity, například zvyšováním podílu zelených ploch. V tomto ohledu MU také omezuje množství automobilů na svých pozemcích. U vybraných budov je limitovaný počet parkovacích míst, včetně možnosti parkování pro znevýhodněné osoby. Prostřednictvím systému správy budov je počet parkovaných automobilů také monitorován.

V oblasti čisté dopravy je bezesporu zásadním činitelem výborně fungující systém brněnské hromadné dopravy. Studenti a zaměstnanci, včetně těch dlouhodobě ubytovaných na kolejích, však mohou využívat také několik alternativ – například sdílených kol nebo elektrických koloběžek.

Sdílená kola lze najít u mnoha budov MU, například před fakultou sociálních studií.. Autor Filip Breindl, Masarykova univerzita.  Zprávy z MUNI na muni.cz. Dostupné pod CC BY 3.0 CZ.

Sdílené koloběžky a kola
Půjčit si elektrické koloběžky nebo sdílená kola může za poplatek každý. Stačí k tomu aplikace pro mobilní telefony. Jde o sdílenou službu, která běžně funguje ve větších městech a má samozřejmě i svá ekologická pozitiva. Aktuálně můžou lidé na těchto dopravních prostředcích jezdit hlavně v Brně středu, nejdál se mohou dopravit právě do bohunického kampusu, Technologického parku nebo k Dornychu.

Elektromobily brázdí kampus
Areál Univerzitního kampusu Bohunice se rozkládá na ploše téměř 120 tisíc metrů čtverečních a kontinuálně se modernizuje a rozrůstá. To vše s akcentem na environmentální šetrnost a udržitelný rozvoj. Proto došlo také na pořízení užitkových elektromobilů pro správu kampusu. Flotila obslužných elektromobilů, které pomáhají zajistit provoz a údržbu celého areálu, má už čtyři auta. Vedle standardních výhod, jakými jsou tichý bezemisní provoz, který je velmi žádoucí pod okny studijních, vědeckých a výukových prostor, jsou auta výjimečná i možnostmi jejich úpravy, umožňující více způsobů využití. Poslední, čtvrtý elektromobil má i homologaci k provozu na veřejných komunikacích.

Dva ze čtyř elektromobilů u kampusu v Bohunicích. Foto: MU Zprávy z MUNI na muni.cz. Dostupné pod CC BY 3.0 CZ.

Elektromobily brázdí kampus
Areál Univerzitního kampusu Bohunice se rozkládá na ploše téměř 120 tisíc metrů čtverečních a kontinuálně se modernizuje a rozrůstá. To vše s akcentem na environmentální šetrnost a udržitelný rozvoj. Proto došlo také na pořízení užitkových elektromobilů pro správu kampusu. Flotila obslužných elektromobilů, které pomáhají zajistit provoz a údržbu celého areálu, má už čtyři auta. Vedle standardních výhod, jakými jsou tichý bezemisní provoz, který je velmi žádoucí pod okny studijních, vědeckých a výukových prostor, jsou auta výjimečná i možnostmi jejich úpravy, umožňující více způsobů využití. Poslední, čtvrtý elektromobil má i homologaci k provozu na veřejných komunikacích.

Komunitní fond podpoří projekt pro cyklisty
V interní studentské soutěži, jejímž cílem je podpora realizace udržitelných projektů, které budou naplňovat a propagovat společenskou roli univerzity, podpořila MU v oblasti Udržitelná infrastruktura projekt, v němž se bude pracovat na vylepšení stavu doprovodné cyklistické infrastruktury v Univerzitním kampusu Bohunice. Cílem projektu je navrhnout a realizovat zlepšení mobiliáře pro potřeby cyklistické dopravy v kampusu. Na rozvoj získali jeho autoři téměř 180 tisíc korun. Komunitní fond v roce 2023 podpoří jedenáct z devatenácti podaných projektů v celkové hodnotě dva miliony korun.

Tramvajová zastávka u Univerzitního kampusu Bohunice. Foto: Martin Pavlík Zprávy z MUNI na muni.cz. Dostupné pod CC BY 3.0 CZ.

Podpora stavby trati na kampus 

Uzavřením partnerství s městem Brnem podpořila MU výstavbu tramvajové trati pro spojení Univerzitního kampusu Bohunice s centrem města. Tramvaj, která usnadnila cestování více než 40 tisícům lidí do této oblasti za prací a vzděláním, vjela do tunelu pod Bohunicemi loni v prosinci. Potenciálním projektem je vybudování lanovky do kampusu, u kterého nyní probíhají schvalovací procesy.

Na cestu do práce se ptá anketa
Jak jste v loňském roce dojížděli do práce? To je otázka, kterou pokládá v nové anketě tým zabývající se podporou udržitelnosti na MU. Informace o cestování zaměstnanců do práce jsou jedním z důležitých vstupů pro sledování uhlíkové stopy MU. Pomozte tuto stopu zjistit vyplněním dotazníku se 7 otázkami, které zaberou maximálně 3 minuty. Dotazník najdete na webu.

Zdroj: Cesta k udržitelné dopravě. Masarykova univerzita sleduje svoji uhlíkovou stopu. Autor Gabriela Peringerová, Masarykova univerzita. Zprávy z MUNI na muni.cz. Dostupné pod CC BY 3.0 CZ, licenční podmínky jsou dostupné ZDE.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)