Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktuality: V brazilské Fortaleze se daří snižovat počty úmrtí na silnicích několik let po sobě

21. 04. 2023

Zajištovat bezpečnou dopravu je jedním ze základních povinností měst. Brazilská Fortaleza v této oblasti za posledních osm let udělala zásadní posun. Díky budování cyklostezek a snižování maximální rychlosti klesl počet úmrtí za rok o 58,3 %. Překlad této zajímavé zkušenosti z Brazílie pro vás zajistil spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. Příběh Fortalezy může být inspirací i pro města v České republice. Původní text můžete nalézt ZDE.

 

Fortaleza, brazilský projekt Cidade Da Gente, vytvořený ve spolupráci s GDCI a Bloombergovou iniciativou pro globální bezpečnost silničního provozu. Zdroj: Město Fortaleza.

 

Rok 2022 byl již osmým rokem v řadě, kdy se v brazilském městě Fortaleza podařilo snížit počty úmrtí při dopravních nehodách; od roku 2014 dosáhlo vedení města víc než padesátiprocentního snížení.

 

„Graf smrtelných dopravních nehod v brazilské Fortaleze,“ z tištěné verze Opovo.

 

GDCI je nesmírně hrdá na to, že může spolupracovat s městem Fortaleza; v letech 2017 až 2020 jsme spolupracovali v rámci naší iniciativy, v letech 2019 až 2022 pak v rámci programu Ulice pro děti. Během období, kdy GDCI s městem spolupracovalo, bylo realizováno několik dočasných a investičních projektů, které přispěly k transformaci celé řady ulic a snížení počtu úmrtí a vážných zranění na silnicích ve městě. Jsme hrdí na to, že díky práci, kterou jsme v minulých letech společně provedli, jsou nyní ulice Fortalezy bezpečnější pro všechny.

 

Barao do Rio Branco v roce 2019, součást programu Živé chodníky ve Fortaleze, který podporuje BIGRS. Foto: Paulo Winz/GDCI.

 

 Cristo Redentor v roce 2019, součást programu Cesta do školy ve Fortaleze, který podporuje BIGRS. Foto: Paulo Winz/GDCI.

 

Cidade 2000" v roce 2017 jako součást programu "Město lidí" ve Fortaleze, podporovaného společností BIGRS. Zdroj: Město Fortaleza

 

Brazilský zpravodaj Opovo informuje o nedávných událostech.

Fortaleza má již osmým rokem nižší počty úmrtí na silnicích

 

Opatření, která lze považovat za vzorový příklad pro všechna města v zemi, jsou především snížení rychlosti a víc prostoru pro cyklisty. 

V roce 2022 zemřelo na silnicích Fortalezy 157 osob, opět méně než v roce předchozím. Toto číslo klesá již od roku 2014, kdy v důsledku dopravních nehod zemřelo 377 osob; po osmi letech jsou podle průzkumu dopravního úřadu města počty usmrcených na silnicích nižší o 58,3 %.

 

Podle odborníků na řízení dopravy se na výsledcích dosažených v loňském roce do značné míry podílí opatření, jako je rozšíření sítě cyklistických komunikací a snížení rychlosti v některých ulicích ve městě. Pro profesora Mária Azeveda z katedry dopravního inženýrství Federální univerzity Ceará (UFC) je rozšíření prostoru pro cyklisty způsobem, jak cyklisty začlenit do kultury klidnějšího provozu na silnicích. "Cyklistův prostor začíná být uznávaný a současná tendence je taková, že údiv řidičů se postupně snižuje. Kolo začíná být vnímáno jako součást daného prostředí," hodnotí.

 

Koordinátor Bloombergovy iniciativy pro globální bezpečnost silničního provozu (BIGRS) v Brazílii Dante Rosado klasifikuje jako hlavní faktor poklesu počtu úmrtí snižování rychlosti dopravy ve městech.

Bloombergova iniciativa usiluje o rozvoj veřejné politiky dopravní bezpečnosti v nízko a středně příjmových státech. „Město Fortaleza prošlo transformací na několika ulicích….a stalo se jakýmsi mentorem pro zbytek země“, zdůraznil Rosado.

BIGRS byla v letech 2015-2020 přímým partnerem městského úřadu ve Fortaleze a v současné době působí v dalších čtyřech brazilských městech: Recife, Salvador, Campinas a São Paulo. Díky skvělým výsledkům se hlavní město státu Ceará stalo centrem pro výměnu znalostí. "Fortaleza je národní vizitkou, zveme sem lidi z jiných měst, aby pochopili, co neustále děláme pro snížení počtu úmrtí v dopravě," zdůrazňuje Dante.

 

Pokles počtu obětí dopravních nehod mezi roky 2021 a 2022 byl 14,6 %, tj. druhý procentuálně nejvyšší za posledních osm let; lepší situace byla pouze mezi roky 2014 a 2015, kdy počty klesly ze 377 na 316, tedy o 16,1 %.

Podle superintendenta AMC Antônia Ferreiry je Fortaleza na správné cestě ke stále bezpečnějšímu provozu. "Žádné úmrtí není akceptovatelné. Musíme pokračovat v navrhování dopravních komunikací s důrazem na bezpečnost silničního provozu, kromě toho musíme zkvalitnit již existující prostory pro větší bezpečnost lidí."

Mezi lety 2012 a 2022 se síť cyklistických komunikací ve Fortaleze rozrostla o 503 %. Dnes je výhradně cyklistům k dispozici již více než 400 km; před deseti lety to bylo asi 70 km. Podle AMC byla do roku 2021 snížena rychlost v 50 ulicích hlavního města.

 

Na silnicích nejčastěji umírají motocyklisté

 

Ze 157 úmrtí v dopravním provozu ve Fortaleze v roce 2022 bylo 75 motocyklistů nebo spolujezdců na motorkách. Se 49 % jsou motocyklisté těmi, kdo na silnicích umírají nejčastěji, následují chodci (42 %), cyklisté (5 %) a osoby v autech (4 %).

Zranitelnost motocyklistů je jedním z faktorů, který znepokojuje dopravní specialisty. Podle Rosada je nutné těmto lidem nabídnout jinou alternativu dopravy.

"Jedná se o široký problém městské mobility, kdy lidé volí motocykl, když veřejná doprava nevyhovuje jejich potřebám, a to kvůli ceně nebo době jízdy. Není to problém jen ve Fortaleze."

 

Ačkoliv zde máme strategie pro řízení rychlosti ve městech i různé prostředky pro vymáhání zákona, není to dostačující. Za přitěžující faktor je považováno také rozšíření doručovacích služeb na motocyklech.

"Doručovací služby donutily motocyklisty pracovat pod časovým tlakem. Potřeba být rychlý kvůli dobrému ohodnocení je činí zranitelnějšími," upozorňuje profesor Mario Azevedo.

Nakonec Antônio Ferreira, superintendant AMC, říká, že má v plánu, aby se na tuto skupinu účinněji vztahovala politika bezpečného provozu. Momentálně je v kontaktu se svazem autoškol. "Usiluji o partnerství mezi naším vzdělávacím odborem a autoškolami. Odebrání řidičského průkazu nepokrývá všechny dopravní situace. Můžeme rozšířit používané techniky a zlepšit problematiku bezpečnostních prvků," upozorňuje.

 


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)