Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Světový týden bezpečnosti silničního provozu začíná. Zaměřuje se na prevenci nehod a zvýšení bezpečnosti na silnicích

15. 05. 2023

Dnes začíná Světový týden bezpečnosti silničního provozu, který je vyhlašován pravidelně OSN v týdnu od 15. do 21. května. Dopravní nehody jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a zdravotního postižení. Každoročně při nich zemře přibližně 1,3 milionu lidí a až 50 milionů lidí je zraněno.

OSN vyhlásila Globální plán pro bezpečnost silničního provozu (Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030) s cílem snížit do roku 2030 počet úmrtí a zranění v silničním provozu o 50 %. Tento plán zdůrazňuje, že k dosažení tohoto cíle je třeba řešit celý dopravní systém včetně zajištění bezpečných silnic, vozidel a chování.

Letošní ročník Světového týdne bezpečnosti silničního provozu se pod heslem #RethinkMobility zaměřuje na udržitelnou dopravu a potřebu změny dopravního myšlení a chování směrem k většímu podílu chůze, jízdy na kole a využívání veřejné dopravy. Bezpečnost silničního provozu je předpokladem i důsledkem tohoto posunu.

Světový týden bezpečnosti silničního provozu letos zdůrazňuje význam bezpečné infrastruktury. V České republice, podobně jako jinde v Evropě, popularita využívání jízdního kola vzrostla během pandemie COVID-19. „Nárůst počtu cyklistů až o 50 % potvrzují reálná data z automatických sčítačů,“ říká Luboš Kala, ředitel obecně prospěšné společnosti Partnerství, která se dlouhodobě zabývá sčítáním cyklistů a chodců v ČR. „Cyklodoprava vzrostla především tam, kde v době covidu začali dopravu do práce na kole i jako relax využívat noví cyklisté, a ti zůstali kolu věrni i po skončení pandemie. Prostě objevili, že se mohou na kole pohybovat bezpečně po nově postavených cyklostezkách,“ vysvětluje Kala důvody nárůstu. S rostoucím počtem cyklistů ale zároveň narůstá i počet nehod.

„Čím bezpečnější a spojitější infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu vytvoříme, tím méně bude nehod. Větší bezpečnosti pomáhají nejen stezky pro pěší a cyklisty, ale i samostatné cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru komunikací. Kola a auta se hlavně při vyšším provozu lépe míjejí a výsledný provoz je tak bezpečnější nejen pro cyklisty, ale i pro řidiče míjejících aut,“ říká Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Plzeňského kraje. 

Právě odstraňování kritických míst a zlepšování stavu infrastruktury je cílem projektu Cyklovize 2030. Ten směřuje k vytvoření bezpečné dopravní sítě pro cyklisty, pěší, jezdce na koloběžkách a lidi přepravující se dalšími prostředky individuální dopravy. Hlavními partnery projektu jsou Asociace krajů a spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Spolupracuje také s pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci rozvoje infrastruktury pro aktivní mobilitu. Projekt Cyklovize 2030 je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Jedním z řešení jsou samostatné cyklostezky, které jsou sedm až dvanáctkrát bezpečnější než úseky bez cyklistické infrastruktury. Prokázal to průzkum, který nedávno zadal pražský magistrát.  Mimo jiné ukázal, že na pražských cyklostezkách je třeba ujet milion kilometrů, než člověka na jízdním kole potká dopravní nehoda. Samostatné cesty pro bezmotorovou dopravu mají podporu 70 % Čechů, kteří si myslí, že stezek by mělo být více a měly by být v lepší kvalitě.

 


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)