Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský týden mobility spouští registraci do letošní kampaně na téma Neplýtvej energií!

29. 05. 2023

Města a obce se mohou od 15. května 2023 oficiálně zaregistrovat do letošního ročníku největší iniciativy na podporu udržitelné městské mobility - Evropský týden mobility (ETM). Díky kampani, která proběhne v tradičním termínu 16.-22. září 2023, budou mít obce znovu možnost občanům přiblížit udržitelné formy dopravy, jež mají významné přínosy pro kvalitu života ve městech, ať už z hlediska zdraví obyvatel, bezpečnosti či životního prostředí.

 

Pro své kampaně budou města čerpat inspiraci na pracovním workshopu s názvem ,,Jak hovořit o udržitelné mobilitě (nejen) v rámci Evropského týdne mobility 2023", který se bude konat ve dnech 22.-23. května 2023 ve Znojmě.

 

Evropský týden mobility je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.-22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

 

,,Evropský týden mobility není pouze o jednom týdnu v roce. V současnosti stojíme před celou řadou výzev, které nás motivují ke změně našeho každodenní chování, a to nejen v tom, jak jezdíme do práce, školy nebo na nákupy. Proměna našeho dopravního chování by měla být nejen efektivní, ale hlavně dlouhodobě udržitelná. To ale nemusí nutně znamenat zásadní, systémové přebudování dopravního řešení, důležité je, jak se bude chovat každý z nás. Dennodenně jsme součástí městské mobility a vybíráme si, kterým dopravním prostředkem pojedeme do práce, jak se naše děti dostanou do škol či na odpolední kroužky. I s malými změnami chování můžeme přispět ke zdravějšímu a bezpečnějšímu prostředí, ve kterém žijeme," říká ministr životního prostředí.

 

Evropský týden mobility 2023: Neplýtvej energií!

 

Téma kampaně Evropský týden mobility se každý rok mění. Pro letošek bylo zvoleno Neplýtvej energií! což je zejména v souvislosti s probíhající energetickou krizí velmi aktuální téma. V poslední době čelíme nárůstu cen energií a vzrůstajícímu počtu lidí ohrožených energetickou chudobou. Vysoká spotřeba energie zároveň negativně přispívá ke změně klimatu a zhoršuje stav životního prostředí. Kampaň se věnuje všem zmíněným problémům a bude se snažit ukázat, že dnešní výzvy pro nás mohou být současně i příležitostí.

 

ETM navrhne řešení, která staví na pěti pilířích: aktivní mobilita, veřejná doprava, snižování závislosti na automobilech, řešení infrastruktury a řízení dopravy. Podrobnosti představí Tematický průvodce, který bude vydán v blízké době. Součástí budou také příklady dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility z řady evropských měst. Průvodce bude zveřejněn v angličtině a v češtině na stránkách MŽP, kde již nyní naleznete všechny aktuální informace, které budou průběžně doplňovány.

 

Registrace obcí

 

Účast v ETM je pro všechny zdarma a neplynou z ní žádné další povinnosti. Program je zcela v režii obcí, případně zapojených organizací, záleží, do jaké míry se kdo chce a může zapojit. Registrace do letošního ročníku byla pro obce spuštěna v pondělí 15. května 2023. Přihlásit se můžete na tomto odkazu, kde je možnost přepnout do českého jazyka a celým procesem projít v češtině.

 

Workshop ETM 2023

 

V návaznosti na ETM pořádá tento rok Ministerstvo životního prostředí společně s Partnerstvím pro městskou mobilitu workshop s názvem ,,Jak hovořit o udržitelné mobilitě (nejen) v rámci Evropského týdne mobility 2023". Akce se bude konat ve dnech 22.-23. května 2023 ve Znojmě v Centru Louka. První den čekají účastníky přednášky z oblasti městské a aktivní mobility v kontextu ETM. Druhý den se bude konat praktická exkurze ve městě Znojmo. Více naleznete na stránkách Akademie městské mobility.

 

Evropský týden mobility se koná od roku 2002, od té doby se účastní i Česká republika, kde jej koordinuje Ministerstvo životního prostředí. Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také občané, iniciativy a neziskové organizace. Vítané jsou všechny aktivity na podporu veřejné dopravy, chůze, cyklistiky i dalších forem aktivní a udržitelné městské mobility. V roce 2022 se oficiálně zapojilo 26 českých obcí, mezi nimi například Kadaň, Olomouc, Karlovy Vary, Brno, Litomyšl nebo Kopřivnice. Seznam všech obcích zapojených v minulém roce naleznete zde.

 

V případě dotazů ohledně aktivit, procesu registrace či jakýchkoliv nejasností kontaktujte národní koordinátorku: Dominica.Tchaou@mzp.cz

  

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 


Štítky: Strategie (Role města, tag2)