Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Unikátní webový portál, prezentující plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji

20. 06. 2023

Cílem Olomouckého kraje je vybudovat bezpečnou dopravní síť pro cyklisty. Zat tím účelem, ve spolupráci se spolkem Partnertsví pro městskou mobilitu, z.s. a jako součást CYKLOVIZE 2030, vytvořil unikátní webový mapový portál https://olkr.stavbycyklo.cz, na kterém jsou zanesené všechny plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji, včetně návrhů na přeznačení cyklotras. Po jeho otevření je třeba zatrhnout hned první odrážku "Cyklodata OLKR (01/2023)".

V principu se jedná o barevné linie, kdy každá barva znamená jiný typ cyklotrasy a najetím kursoru na tuto linii se zobrazí dopravní značka a druh dopravního režimu na této komunikaci. Pokud je tato linie plnou čarou jedná se už o zrealizovaný úsek, který se již nemusí budovat a pokud je čárovaná, jedná se o úsek, který bude nutné teprve zrealizovat. 

Snahou Olomouckého kraje je zmapovat všechny stávající a plánované komunikace, které jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na kole. Olomoucký kraj tímto krokem dává důraz na vytvoření celoplošné bezpečné dopravní sítě pro cyklisty.

Ve spolupráci s obcemi, městy a mikroregiony jsou postupně doplňovány nové plány podporující bezpečnost cyklistické dopravy. V některých případech je ale Olomoucký kraj sám iniciátor změn. Například starostovi z Horní Loděnice bylo doporučeno, aby na stávajícím chodníku doplnil dopravní značení, které umožní po chodníku i provoz cyklistů.

V mnoha případech se ví, že se jedná jen o záměr vybudování cyklistické komunikace a proto i tento webový portál nepřímo povzbuzuje obec ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Finance na výstavbu cyklistických komunikací opravdu jsou, ale chybí projekty, jako např. v úseku Velké Losiny – Loučná nad Desnou.

V mnoha případech není potřeba budovat nové cyklistické komunikace, ale stačí jen využít pozemkových úprav. Proto Olomoucký kraj spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem. Od něj kraj dostal vrstvu jak realizovaných, tak i plánovaných pozemkových úprav, kterou lze i pro cyklisty.

 

Díky přehledu o všech stávajících a plánovaných cyklistických komunikací tak může webový portál navrhovat přeznačení cyklotras, případně značení nových a rušení nevhodných cyklotras.

Některé linie jsou tak opatřeny číslicemi. Ty představují značené cyklotrasy. Jsou ve třech barvách.

  • Červená znamená, že číslovaná cyklotrasa bude zrušená,
  • zelená znamená, že se jedná o návrh nově značené cyklotrasy a
  • modrá znamená že se jedná o stávající číslovanou cyklotrasu, která zůstane.

Kliknutím na lupu v horní nástrojové liště se uživateli otevře možnost k vyhledání celé linie cyklotrasy po zadání jejího čísla. Tím se dozví, kde začíná a kde končí. Jako příklad lze uvést návrh na přeznačení cyklotrasy 511. Před 20 lety byla vyznačena jen po silnicích, dnes je možno ji přeznačit na cyklostezky.

 

Rovněž se  plánuje vyznačit novou cyklotrasu čísla 519, která spojí Uničov se Šternberkem. Už se jen čeká na dobudování cyklostezky v délce cca 1,0 km mezi Rybníčkem a Mladějovicemi.

Obdobně se později může vyznačit i nová regionální trasa 529, která spojí Šumperk s Uničovem. Tady je ale nutné počkat na novou cyklostezku Nový Malín – Hraběšín a také na pozemkové úpravy. Studie ale již ukazuje budoucnost.

Každopádně Olomoucký kraj potřebuje součinnost s obcemi, zda budou souhlasit s těmito návrhy.

 

 

 


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)