Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak snadno kompenzovat emise

21. 06. 2023

Snižování emisí je velmi důležité společenské téma, jak pro firmy, tak i pro jednotlivce. Naší uhlíkovou stopu je potřeba snížit na minimum, ale co dělat s emisemi které jsou nutné? Spolek partnerství pro městskou mobilitu z.s. pro vás přeložil článek z Rakouska o společnosti Climate Austria, která umožnuje kompenzaci vzniklých emisí podporou ekologických projektů. Věříme, že tento článek může být inspirací pro nakládání s emisemi i u nás. Origiální znění článku můžete nalézt ZDE.

Změna klimatu je celosvětovým problémem, na jehož řešení se může účinně podílet každý. A to buď tak, že zamezí vypouštění emisí CO2, nebo jejich kompenzací tam, kde se jim (zatím) vyhnout nelze.

 

Zdroj: Shebeko/depositphotos.com

Kompenzace CO2 je jednoduchá

Jakákoli forma využívání energie z fosilních paliv má za následek produkci CO2. To platí jak pro vytápění domácností a ohřev vody, tak pro mobilitu. Zde je dobrá zpráva: stále větší počet lidí, kteří berou ohled na životní prostředí, využívá možnosti snadno kompenzovat nevyhnutelné emise prostřednictvím společnosti Climate Austria.

Je dobré vědět, že faktory CO2 potřebné pro výpočet shromažďuje a pravidelně aktualizuje Agentura pro životní prostředí Rakousko a Kommunalkredit Public Consulting.

  

TŘI KROKY, JAK SNÍŽIT MNOŽSTVÍ CO2

  1. Určit stopu CO2
  2. Přijmout opatření, která pomohou zamezit nebo snížit produkci emisí CO2
  3. Emise CO2, které se navzdory všem přijatým opatřením nepodaří snížit, kompenzuje Climate Austria prostřednictvím podpory certifikovaných projektů na ochranu klimatu.

Kalkulačka pro výpočet emisí CO2

Převzít odpovědnost za životní prostředí a budoucí generace je snazší, než se zdá. Climate Austria vám ukáže, jak díky naší kalkulačce CO2 a osobní asistenci dosáhnout uhlíkové neutrality.

Pro firmy

Společnost Climate Austria nabízí firmám řešení kompenzací na míru pro procesy, mobilitu a spotřebu energií. Kromě toho Climate Austria nabízí možnosti pořádání klimaticky šetrných akcí, jako jsou firemní oslavy, veletrhy a konference.

Pro jednotlivce

Při výrobě elektřiny, vytápění, ohřevu teplé vody a při dopravě na fosilní paliva vznikají emise oxidu uhličitého. Společnost Climate Austria vám umožní neutralizovat nevyhnutelné emise CO2 a učinit váš soukromý život klimaticky neutrálnějším.

Pro leteckou dopravu

Každá cesta, ať už rekreační nebo služební, způsobuje produkci emisí CO2, zejména pokud cestujete letadlem. Společnost Climate Austria vám umožňuje vypočítat emise CO2 spojené s vaší leteckou dopravou a kompenzovat je dobrovolným příspěvkem.

Ochrana klimatu se dostala do centra pozornosti široké veřejnosti. V důsledku toho jsou podniky stále častěji posuzovány podle opatření, která přijímají v oblasti ochrany klimatu.

 

Ochrana klimatu je každodenním úsilím.

Ochrana klimatu je klíčovým úkolem pro budoucnost. Mnoho podniků za ni již přebírá odpovědnost a každodenně sleduje svou bilanci CO2. Tato tzv. uhlíková stopa se vypočítává mimo jiné na základě spotřeby energie na dopravu letadlem, mobilitu, IT, vytápění firemních budov a energie potřebné pro výrobní procesy.

A tady je dobrá zpráva: Společnost Climate Austria vypočítá a vyhodnotí aktivity vaší společnosti či firmy, které jsou relevantní z hlediska klimatu, a nabídne vám jednoduchý způsob kompenzace emisí CO2, kterým se v současné době nelze vyhnout.

 

Udržitelný tisk

Mnoho tiskáren využívá kompenzační program společnosti Climate Austria a vychází vstříc svým klientům, kteří preferují tiskařské produkty šetrné ke klimatu. Přestože je dnes většina vysoce kvalitních tiskařských produktů vyráběna způsobem šetrným k životnímu prostředí a využívajícím zdroje co nejefektivněji, určité emise CO2 zůstávají, a právě ty lze kompenzovat.

Rakouský svaz tisku a médií zpřístupnil svým členům systém výpočtu pro tiskařské produkty a spolupracuje se společností Climate Austria. Další partneři Climate Austria nabízejí speciální služby na ochranu klimatu na stránkách fairprint.at a greenpress.at.

 

CO2 neutrální akce

Stále více organizátorů akcí dbá na to, aby jejich velké i malé akce byly CO2 neutrální. Kritickými body jsou příjezd a odjezd hostů a spotřeba elektřiny a tepla během akce. Společnost Climate Austria vám ráda pomůže s realizací klimaticky neutrálních akcí. 

Využijte odborné znalosti společnosti Climate Austria! Kompenzace nevyhnutelných firemních emisí oxidu uhličitého je u nás snadná a rychlá.

 

Ochrana klimatu pro jednotlivce.

Výroba elektřiny, vytápění, ohřev teplé vody i doprava na fosilní paliva jsou zdrojem emisí oxidu uhličitého. Climate Austria vám umožní neutralizovat nevyhnutelné emise CO2 a učinit váš soukromý život klimaticky neutrálnějším. 

Náš každodenní život ovlivňuje klima na planetě. Čím více nevyhnutelných emisí CO2 kompenzujete, tím méně přispíváte ke globálnímu oteplování.

 

Týmová spolupráce pro větší udržitelnost.

Climate Austria vám pomůže zlepšit vaši uhlíkovou stopu. Díky týmové spolupráci můžeme ve velké míře eliminovat vaše osobní zdroje emisí, jako je spotřeba elektřiny, energie na vytápění, ohřev vody, ale i automobilová a letecká doprava.

Postup je následující: Jako první krok použijte kalkulačku pro výpočet emisí a zjistěte svou aktuální úroveň emisí. Poté kompenzujte své nevyhnutelné emise CO2 tím, že finančně podpoříte domácí a mezinárodní projekty na ochranu klimatu, do kterých investuje společnost Climate Austria.

 

CO2 neutrální lety.

Při každé cestě, ať už za zábavou nebo za prací, vznikají emise CO2. Obzvláště pokud cestujete letadlem. Pomocí kalkulačky Climate Austria si můžete vypočítat emise CO2 spojené s vaší leteckou dopravou a kompenzovat je dobrovolným příspěvkem.

Letecká doprava se podílí na celosvětových emisích CO2 přibližně 3 %, a má tak vliv na životní prostředí. Prostřednictvím společnosti Climate Austria si můžete vypočítat a kompenzovat emise CO2 za svůj individuální let online.

 

Udržitelná letecká doprava.

Kromě CO2 produkuje letecká doprava také další emise, jako jsou oxidy dusíku a vodní páry. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) doporučuje při výpočtu emisí z letecké dopravy násobit emise CO2 takzvaným faktorem RFI (Radiative Forcing Index), aby se adekvátně zohlednily další účinky. Kalkulátor CO2 společnosti Climate Austria proto obdobně jako Spolkový úřad pro životní prostředí počítá emise z letů s faktorem RFI 2,7.

Prostřednictvím kalkulačky Climate Austria můžete snadno vypočítat emise pro každý let a kompenzovat je.

 

Létejte s Austrian Airlines udržitelněji.

Společnost Climate Austria spolupracuje s největší rakouskou leteckou společností od roku 2008.

Kromě snížení emisí CO2 nákupem udržitelných leteckých paliv (SAF) můžete při online rezervaci letu Austrian Airlines dobrovolně přispět ke kompenzaci svých individuálních emisí CO2.

Svou platbou podpoříte národní a mezinárodní projekty na ochranu klimatu v rámci našeho portfolia projektů.

zdroj: climateaustria.at


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)