Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Transport Day OSN vyhlásila 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy

12. 07. 2023

listopad bude prvním Světovým dnem udržitelné dopravy. Tento den má napomoci k rozvoji bezemisních způsobů například cyklistiky. Článek, který zveřejnila Evropská cyklistická federace pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. jeho originální můžete nalézt ZDE.

 

zdroj: ECF

OSN přijímá novou rezoluci, která vybízí k podpoře udržitelné dopravy s cílem řešit nejrůznější globální výzvy. ECF tuto rezoluci vítá a považuje ji za další skvělou příležitost k propagaci a prosazování rozvoje cyklistiky.

 

Dne 16. května 2023 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy. Toto průlomové rozhodnutí je dalším významným krokem směrem k podpoře spolupráce v oblasti udržitelné dopravy a k prosazování celosvětového závazku v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody, Nové městské agendy a Politické deklaraci o zvýšení celosvětové bezpečnosti silničního provozu.

 

Rezoluce A/RES/77/286, vedená Turkmenistánem a podpořená 66 dalšími státy, vyzývá všechny členské státy OSN, organizace v rámci těchto států (včetně nevládních organizací), jednotlivce i další příslušné zainteresované subjekty, aby si Světový den udržitelné dopravy připomněly zahájením vzdělávacích kampaní a akcí zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o otázkách udržitelné dopravy. Světový den udržitelné dopravy si klade za cíl řešit naléhavé problémy a identifikovat nové příležitosti pro udržitelnou mobilitu, které jsou v souladu s globálními cíli udržitelnosti.

 

Evropská cyklistická federace (ECF) vítá rezoluci ke Světovému dni udržitelné dopravy a vyzývá všechny zainteresované strany, aby upřednostňovaly cyklistiku jako nejefektivnější, nejdostupnější a ekologicky nejudržitelnější způsob dopravy v rámci nabídky mobility. Toto prohlášení přichází jen něco málo přes rok poté, co Valné shromáždění OSN přijalo předchozí rezoluci, která vyzývala k začlenění cyklistické dopravy do systémů veřejné dopravy v zájmu udržitelného rozvoje.

 

Generální ředitelka ECF Jill Warrenová prohlásila: "V ECF jsme nadšeni, že budeme slavit další Světový den, kdy můžeme propagovat cyklistiku jako jeden z nejudržitelnějších, nejzdravějších a nejvíce inkluzivních druhů dopravy v rámci mobility. Spolu se Světovým dnem jízdních kol nabízí Světový den udržitelné dopravy další skvělou příležitost, aby lidé na celém světě poznali obrovský potenciál cyklistiky a dozvěděli se o něm něco víc. Děkujeme OSN za přijetí této nové rezoluce a vyzýváme všechny, kdo ji budou slavit s námi, aby do svých kampaní za udržitelnou dopravu zahrnuli i cyklistiku a kladli ji na první místo."

 

Podle rezoluce bude Světový den udržitelné dopravy sloužit jako katalyzátor pro zlepšení intermodálního dopravního propojení, podporu dopravních řešení šetrných k životnímu prostředí a rozvoj dopravní infrastruktury podporující sociální začlenění. Iniciativa se zaměřuje na různé aspekty udržitelnosti dopravy s cílem zajistit komplexní a celostní přístup k zelenější budoucnosti.

 

Jádro této iniciativy spočívá v uznání udržitelných, nízkoemisních a energeticky účinných druhů dopravy jako zásadních faktorů, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Tyto druhy dopravy navíc hrají zásadní roli při plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených Organizací spojených národů.

 

Cyklistika je již dnes jedním z nejoblíbenějších a nejdostupnějších způsobů udržitelné dopravy na světě (Kredit: Periye via Wikimedia Commons)

  

Nová příležitost pro cyklistiku

Jízda na kole přináší řadu výhod, mimo jiné snižuje množství emisí uhlíku, zlepšuje veřejné zdraví a přispívá k lepšímu životu ve městech. Je také jedním z nejoblíbenějších a nejdostupnějších druhů udržitelné dopravy na světě. Jako způsob dopravy nesporně pokrývá několik aspektů cílů udržitelného rozvoje OSN, podporuje zdravý životní styl a zároveň řeší problémy s dopravními zácpami a znečištěným ovzduším. Nabízí dostupný a cenově přijatelný způsob dopravy pro všechny bez ohledu na věk, socioekonomické zázemí nebo pohlaví. Kromě toho cyklistika podporuje sociální inkluzi, vytváří živé komunity a posiluje pocit sounáležitosti.

 

Podporou cyklistické dopravy jako nedílné součásti udržitelné dopravy v rámci Světového dne udržitelné dopravy vyzývá ECF národní vlády a vlády na nižší než národní úrovni, aby ve svých zemích považovaly rozvoj cyklistické infrastruktury za prioritu. Investice do cyklistické infrastruktury nejenže povzbudí více lidí, aby se cyklistice věnovali, ale také povedou k bezpečnějšímu, udržitelnějšímu a příjemnějšímu cestování pro všechny účastníky silničního provozu.

 

Aby bylo uznání Světového dne udržitelné dopravy ze strany OSN co nejúčinnější, musí se rozšířit i na mezinárodní instituce, soukromý sektor a nevládní organizace. ECF tyto subjekty vyzývá, aby se k oslavám Světového dne udržitelné dopravy připojily a aktivně podpořily a investovaly do cyklistických projektů a iniciativ, které prosazují udržitelnou mobilitu po celém světě. Společnými silami můžeme uvolnit obrovský potenciál cyklistiky, který umožní proměnit městské i venkovské komunity a přispět k udržitelnější budoucnosti.

 

Blíží se historicky první Světový den udržitelné dopravy, a to je vhodný okamžik pro vlády, organizace i jednotlivce, aby se zamysleli nad svými volbami v oblasti dopravy a zavázali se k udržitelným alternativám. Přijetím cyklistiky a dalších udržitelných způsobů dopravy můžeme vytvořit ekologičtější, zdravější a spravedlivější svět.

 

Evropská cyklistická federace je i nadále odhodlána podporovat úsilí OSN o prosazování udržitelné dopravy a těší se na spolupráci s partnery po celém světě při oslavách Světového dne udržitelné dopravy 26. listopadu.

 

Zdroj: Evropská cyklistická federace

Autor: Cian Delaney


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)