Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Brna

18. 08. 2023

Od dnešního dne Vám budeme postupně dle abecedy představovat jednotlivé strategické nebo jen plány městské mobility měst z České republiky, které máme k dispozici. Dnes začneme Brnem.

Plán udržitelné městké mobility Statutárního města Brna je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, stakeholdery a odborníky atd. stanovil cíle a sestavil seznam opatření v oblasti mobility – jejich realizace má pomoci ke zlepšení kvality života ve městě.

Plán mobility se nezaměřuje jenom na investiční opatření, která se týkají rozvoje dopravní infrastruktury, ale také na měkká opatření umožňující vzdělávat a měnit dopravní chování obyvatel města Brna.

Plán mobility, jeho návrhová část byla schválena Zastupitelstvem města Brna v září 2018 a následně byl dokument v říjnu 2018 projednán a certifikován Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR.

Brněnský PUMM byl zhotoven firmou AF-CITYPLAN s.r.o. v roce 2017. Je možné si ho stáhnout zde.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)