Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nízkoemisní zóny obecně

26. 11. 2023

Nízkoemisní zóny může město nebo obec vyhlásit na vjezd do města a nebo i do jeho městské části (např. centra měst). Je to jedním z prostředků řešení regulace dopravy v imisně zatížených oblastech či lokalitách. Dalším důvodem může být zklidnění dopravy v té či oné oblasti (nejčastěji hustě osídlená města). Nízkoemisní zóny napomáhají minimalizovat negativní dopad dopravy ve městech a snižovat expozici obyvatelstva znečištěnému ovzduší. Více mzp.cz

Od 1.ledna 2024 musí mít všechna města ve Španělsku nad 50 000obyvatel nízkoemisní zóny. V ČR žádná zrealizovaná nízkoemisní zóna není.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)