Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Výstava studentských návrhů veřejných prostranství univerzitního kampusu Albertov

08. 01. 2024

Jak by mohl vypadat univerzitní kampus na Albertově podle principů Shared Space (sdílené zóny)? Tímto tématem se zabývali studenti Fakulty dopravní a Fakulta stavební ČVUT v Praze, a vytvořili celkem pět návrhů, jak kampus Albertov zatraktivnit a zkvalitnit. Přijďte se podívat na návrhy a nápady, jak současný neutěšený stav tohoto území zlepšit.???? 11. 1.–2. 2. 2024???? budova FD ČVUT (Horská 3, 128 00 Praha 2; budova B, 4. patro)???? vstup volný❓ Co je sdílená zóna? Sdílená zóna – dopravní režim, který umožní českým městům a obcím realizovat atraktivní a kvalitní veřejná prostranství na náměstích, významných ulicích, v přednádražních či předškolních prostorech formou „shared space", je od 1. 1. 2024 součástí české legislativy. Sdílená zóna je urbanisticko-dopravní přístup k realizaci veřejných prostranství založený na integrovaném využívání tohoto prostranství všemi druhy uživatelů. Jsou tak vytvořeny kvalitní podmínky pro pohyb chodců či cyklistů při výrazném zvýšení architektonické kvality veřejného prostranství, to bez nutnosti vyloučení automobilové dopravy. Principy sdílené zóny jsou navíc osvědčené stovkami realizací v rámci ostatních zemí EU, ale i například US či Nového Zélandu. Za návrhem implementace sdílené zóny do české legislativy stojí Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (FD ČVUT, Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování) a doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. (Katedra architektury FSv ČVUT).

Zdroj: Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (FD ČVUT, Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování)


Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)