Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Světový den vody a lesy ČR

27. 03. 2024

Zatímco řada měst staví parkoviště, nechává kvůli tomu kácet stromy a trávníky mění na asfalt - škodí životnímu prostředí, vysouší půdu, zabírá prostor další zeleni (viz Co umí strom aneb o zahradě s trochou fyziky), tak  Lesy České republiky v celé zemi spravují potoky a malé vodní nádrže, mokřady, tůně i rašeliniště, které jsou v krajině důležitým zdrojem vody. 

V roce 2024 předpokládají lesy realizovat

  • 180 staveb (včetně drobných opatření typu tůní a meliorací)
  • projekční příprava na dalších 100 akcí

Zajištění těchto akcí finančně představuje v roce 2024 cca 350 milionů korun.

Více zde.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Veřejný prostor (tag42)