Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Klimatické řešení - chlazení přírodou

02. 04. 2024

Medellín, vysoko položené město v Andách bojuje s teplotou a s emisemi. Od roku 2016 pomocí  více než 30ti "zelených koridorů", vertikálních zahrad, parků a potoků snížilo teplotu o 2°C v celém městě a o více než 3°C v kritických zónách. Dalším problémem byla kvalita ovzduší, kdy roční úroveň pevných částic (PM2,5) je trojnásobkem povolených limitů WHO. Stromy absorbovaly hodně, tuto situaci vzhledem k poloze města v horách úplně nevyřešily.. Vše vede k omezování používání aut, rozšíření možnosti veřejné dopravy a povinosti všech podniků s více než 200osobami vypracovat Plán udržitelné mobility ke snížení znečištění a teploty. Dalším nejambicióznějším plánem bude uzavření centrálního letiště a jeho přeměně na park. 

Město v roce 2019 získalo cenu Ashden Award - v kategorii "Chlazení přírodou". Více zde.

Foto zdroj mapy.cz


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)