Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Monitoring dopravních cest pro cyklisty a cyklotras v Libereckém kraji a příprava programu na Evropský týden mobility na téma „Veřejný prostor“

15. 05. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy a
 Partnerství pro městskou mobilitu, z.s, vás zve na dvoudenní pracovní workshop

Monitoring dopravních cest pro cyklisty a cyklotras v Libereckém kraji a příprava programu na Evropský týden mobility na téma „Veřejný

prostor“.

Setkání proběhne ve dnech 24.– 25. června 2024 v Českém ráji. Více zde.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Veřejný prostor (tag42)