Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Větší ochrana stromů

12. 06. 2024

Stromy jsou pro zmírňování následků klimatické změny zásadní. Proto se mění význam stromů rostoucích mimo les. 

Arnika v legislativní skupině MŽP usiluje o zefektivnění právní ochrany dřevin. Navrhuje Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a motivovat k hledání postupů, při kterých se stromy kácet nebudou. V současné době se nesází stromy tam, kde došlo ke kácení, ani tam, kde jsou potřeba ve veřejném prostoru.

Nyní má být podle zákona prioritou o výsadbu stromů tam, kde došlo ke kácení. Pokud to nepůjde, bude stavebník povinen zaplatit poplatek za kácení dřevin dle následující kalkulačky - Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR.

Dále má stanovit v zákoně ochranné pásmo stromořadí ve veřejném prostranství a to 3m na obě strany od osy stromořadí. Více zde.


    Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)