Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ohlédnutí za konferencí Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál

11. 01. 2019

Včera 10. 1. 2019 proběhla ve firmě Arboeko v Obříství u Mělníka konference Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál. Na této konferenci bylo mimořádné, že se nezaměřovala jen na otázky spojené se zelení, zahradami, stromy apod., ale hledala především širší sovislosti, přesně to, co potřebuje i doprava a mobilita. Mimo jiné zde zazněla přednáška na téma Design ulice.

Více o akci: https://www.arboeko.com/trendy/

Výběr z přednášek:

Kdy udeří další krize a jak se na ni připravit? Jaká  je situace  české a světové ekonomiky? Jak jsou případnou nadcházející krizí ohroženy jednotlivé klíčové segmenty české ekonomiky a jak se mají připravit, aby je krize bolela co nejméně. Co mohou činit a co mají očekávat malé a střední podniky, ale i velké korporace, co mají dělat a s čím počítat podnikatelé, vládní úředníci či oborové svazy. A co mají dělat média a odborná akademická obec.

Jak zvýšit úspěšnost firmy? Pracujte na motivaci a výkonnosti vašich lidí. Jak dostat z našich lidí to nejlepší. Jak poznáme, že máme rezervy ve výkonnosti? Potřebujeme opravdu nové zaměstnance, nebo stávající tým může zvýšit svou efektivitu? Jak toho dosáhnout?  Jednoduché nástroje pro řízení výkonu a podpory vnitřní motivace.

Globální změna klimatu a urbánní vegetace. Role vegetace ve městě je zcela odlišná od vegetace mimo město. Zcela zásadní je role  vegetace jako „chladiče“ prostředí – evapotranspirace.  Toto ochlazování je velmi efektivní . Neopomenutelnou roli sehrává urbánní vegetace při kaptaci prachových částic. Rovněž role vegetace při celkovém „well being“  má velký význam.

Územní studie sídelní zeleně - šance nebo přepych? Zeleň není téma na jedno volební období, její tvorba a péče vyžaduje dlouhodobý systematický přístup. Ten lze ovšem docílit jen tehdy, pokud existují kvalitní závazné podklady.

Design ulice. Nový pohled na ulici. Ulice je více než dopravní tepna. Je to místo pro život. Změna designu ulice má vliv na ekonomiku města a jejich obyvatel.  Aneb jak najít prostor pro všechny.

Více o akci: https://www.arboeko.com/trendy/

Kde: Arboeko Obříství


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Design ulice - přednášky

Desing ulice-teorie..pdf (1.7 MB)
Designulice_City_Changers.pdf (10.9 MB)