Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Inspirace - drak na ulici v britském Exeteru pomáhá řidičům jezdit opatrně

14. 01. 2019

Než si přečtete tuto novinku. Zkusme přemýšlet, nakolik dáváme prostor našim dětem, aby spoluvytvářely naše města. Pokud máte příklady, pošlete nám je. Blízko k tomu mají Bezpečné cesty do škol, ale třeba bychom mohli jít dále. Rádi bychom myšlenky uplatnili v nově připravované kampani CityChangers.

Inspirace z britského Exeteru.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/exeter-pupils-design-street-dragon-encourage-cautious-driving

Žáci církevní Základní školy sv. Michaela v Exeteru pomáhali s testováním dočasných změn, které byly realizovány v okolí jejich školy a mají podpořit cyklistickou a pěší dopravu.

Na celé jedno odpoledne byla ulice South Lawn Terrace uzavřena pro automobilovou dopravu a díky pomoci dětí vznikl na povrchu vozovky před školou motiv barevného draka, který upozorňuje na zónu s vysokou pravděpodobností pohybu dětí.

Poutavý prvek na ulici nabádá řidiče k opatrnosti

Obraz na vozovce byl pouze dočasným opatření, které testovalo, nakolik pozitivní bude odezva jak od školy, tak od místních obyvatel. Na jejím základě pak vzniknou další návrhy na úpravy v ulici.

Právě motiv draka prý rozvíjí identitu celé čtvrti a nabádá řidiči k opatrnosti, především v okolí školy. Projekt financuje Road Safety Trust a jeho cílem je zapojit celou místní komunitu včetně školy do procesu trvalé proměny zdejších ulic. Účelem veškerých úprav by měla být podpora chodců a cyklistů.

Ředitel Sustrans pro oblast jižní Anglie James Cleeton uvedl:

„V současnosti již máme k dispozici mnoho důkazů o přínosech pěší a cyklistické dopravy, zejména v boji se znečištěným ovzduším, dopravními zácpami nebo obezitou.

Zapojení místních obyvatel včetně mladší generace do procesu transformace jejich okolí pomůže nejen podpořit vznik kvalitní koncepce, která řeší každodenní problémy, ale také zlepšit soudržnost ve zdejší komunitě. Oba tyto aspekty vytvářejí přívětivější prostředí, kde se pro pěší nebo cyklistickou dopravu rozhodnou i ti, kdo by jinak jeli autem.“

Sustrans spolupracuje s žáky i zaměstnanci základní školy i s místní komunitou prostřednictvím série workshopů, jejichž cílem je shromáždit nápady, jak zlepšit prostředí v ulicích kolem školy. Projekt financuje Road Safety Trust s podporou Rady hrabství Devon.

Radní Stuart Hughes, který je členem radního kabinetu pro řízení a správu dálnic, se vyjádřil takto:

„Myslím, že všichni, kdo se zapojili do této iniciativy, byli zvědaví, jak to bude fungovat, a změny realizované na této konkrétní ulici se velmi pozitivně odrazily na počtu dětí, které se rozhodly jezdit do školy na kole nebo na koloběžce či chodit pěšky.

Těšíme se na zpětnou vazbu, kterou nám předá Základní škola sv. Michaela, a věříme, že podobné testování uvidíme i na jiných místech v našem kraji.“

Zpětná vazba byla značně pozitivní

A toto jsou slova radní pro Heavitree (obec v devonském hrabství) a Whipton Barton (městská část v Exeteru) Emmy Brennanové:

„Když jsem v loňském roce byla zvolena členkou krajské rady, slíbila jsem, že budu prosazovat snahy o snižování nadměrné intenzity dopravy a zvyšování kvality ovzduší a bezpečnosti dopravy v mých obvodech, a to především z důvodů zdravotních a environmentálních.

Tento projekt v okolí školy je inovativním řešením, které nabádá řidiče, aby před školou zpomalili a pomohli vytvořit vhodné prostředí pro děti a rodiče, kteří do školy jedou na kole nebo jdou pěšky. V ideálním případě tyto podmínky povedou k ještě většímu počtu rodičů a dětí, které zvolí některý z aktivních způsobů dopravy. Pokud se místním rodinám a celé komunitě tento nápad zalíbí, najdeme způsob, jak motiv na vozovku umístit trvale.

Zdá se, že žáci ze školy sv. Michaela si účast na projektu užívali, a já bych jim i učitelům ráda poděkovala za jejich nadšení a tvrdou práci. Byla to pro všechny zajímavá zkušenost, zažít okolí školního vjezdu bez jakékoliv automobilové dopravy, a uvědomit si ten rozdíl v bezpečnosti, hlučnosti i v celkovém komunitním duchu. Zpětná vazba ze strany rodičů a obyvatel byla doposud jen kladná.“

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)