Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

University spojuji síly v otázkách městské mobility

14. 02. 2019

Na evropské úrovni existuje projekt UMOB LIFE ( https://u-mob.eu/), který propojuje několik  evropských universit v otázkách městské udržitelné mobility. Dokonce ve dnech 14 - 15. 3. 2019 se koná v Krakově jejich druhá společná konference.

Je dobré, že i v České republice se rodí podobná iniciativa. Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a VŠE v Praze spojily síly a společně budou dva roky realizovat projekt Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility. Jedním z jeho cílů je vytvořit platformu Partnerství pro městkou mobilitu propojující partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení.

I proto se bude dne 19. 2. 2019 konat na Ministerstvu dopravy první koordinační jednání s cílem vytvořit podmínky pro vznik této platformy. K výzvě k založení této platformy se přidala i Universita Palackého v Olomouci, VŠB Ostrava a dále Asociace měst pro cyklisty a Czech Smart City Cluster.

Budoucí platforma by měla pomocí s přípravou nové vládní Koncepce městské mobility a řídilo by ji Ministerstvo dopravy.

Úkolem této platformy:

Hlavním cílem bude, aby veřejnost byla zapojena od samého zahájení procesu plánování této koncepce, nikoliv až v okamžiku, kdy by byla Koncepce z velké části hotová. Snahou je otevřít plánování dokumentu veřejnosti a dalším aktérům. Důraz nebude kladen pouze na jednosměrnou komunikaci směrem k veřejnosti, ale na skutečný participační proces.

Cíle:

  1. Přispívat k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů.
  2. Přinášet podněty pro zlepšení financování opatření městské mobility a pro vytvoření co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu v otázkách městské mobility.
  3. Přinášet podněty pro legislativní změny, které by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může pracovní skupina přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.

 

 


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)