Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Děti a studenti. Bereme je vážně?

19. 02. 2019

Minulý měsíc byla zveřejněna novinka o tom, jak se v britském městě Exeteru dává prostor dětem, aby spoluvytvářely svoje město. U nás také máme několik příkladů, ale ty dnes nechceme řešit. Spíše nás zajímá, jaký postoj mají k daným iniciativám politici a zda projekty s dětmi berou vážně, nebo se jedná o jen "politicky" dobře prodatelné téma.

Jako příklad praxe uvádíme dva výroky politiků, ale rovnou zdůrazňujeme, že nevíme, zda to mysleli vážně a udělali konkrétní kroky k realizaci podnětů od studentů.

1. Radní pro Heavitree (obec v devonském hrabství) a Whipton Barton (městská část v Exeteru) Emmy Brennanové:

„Když jsem v loňském roce byla zvolena členkou krajské rady, slíbila jsem, že budu prosazovat snahy o snižování nadměrné intenzity dopravy a zvyšování kvality ovzduší a bezpečnosti dopravy v mých obvodech, a to především z důvodů zdravotních a environmentálních. Tento projekt v okolí školy je inovativním řešením, které nabádá řidiče, aby před školou zpomalili a pomohli vytvořit vhodné prostředí pro děti a rodiče, kteří do školy jedou na kole nebo jdou pěšky. V ideálním případě tyto podmínky povedou k ještě většímu počtu rodičů a dětí, které zvolí některý z aktivních způsobů dopravy. Pokud se místním rodinám a celé komunitě tento nápad zalíbí, najdeme způsob, jak motiv na vozovku umístit trvale.

Zdá se, že žáci ze školy sv. Michaela si účast na projektu užívali, a já bych jim i učitelům ráda poděkovala za jejich nadšení a tvrdou práci. Byla to pro všechny zajímavá zkušenost, zažít okolí školního vjezdu bez jakékoliv automobilové dopravy, a uvědomit si ten rozdíl v bezpečnosti, hlučnosti i v celkovém komunitním duchu. Zpětná vazba ze strany rodičů a obyvatel byla doposud jen kladná.“

2. Radní Stuart Hughes, který je členem radního kabinetu pro řízení a správu dálnic, se vyjádřil takto:

„Myslím, že všichni, kdo se zapojili do této iniciativy, byli zvědaví, jak to bude fungovat, a změny realizované na této konkrétní ulici se velmi pozitivně odrazily na počtu dětí, které se rozhodly jezdit do školy na kole nebo na koloběžce či chodit pěšky. Těšíme se na zpětnou vazbu, kterou nám předá Základní škola sv. Michaela, a věříme, že podobné testování uvidíme i na jiných místech v našem kraji.“

Celá novinka byla zveřejněna na webu Dobrých měst dne 14. 1. 2019.


Štítky: Děti (Občan, tag38)