Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cyklistická doprava a městská část Praha 19 - Kbely

18. 02. 2019

Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu, a to už od roku 2005, kdy začalo projednávání prvního kbelského generelu cyklodopravy. V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh. O čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod tratí v roce 2010 – byl průjezd centrem Kbel upraven do dnešní podoby.

Nyní se kbelské cyklotrasy dostaly do další fáze:

  • Díky spolupráci s TSK hl. m. Prahy byly dokončeny cyklotrasy Kbely-Kyje a Kbely-Hloubětín, cyklisté se tedy dostanou ze Kbel do všech směrů mimo frekventované komunikace.
  • V návaznosti na cyklotrasu Kbely-Hloubětín připravuje Praha 14 prodloužení cyklotrasy hloubětínskými ulicemi až k cyklotrase A26.

Nyní se pokračuje v přípravě nových projektů s okolními městskými částmi. Před vydáním stavebního povolení je cyklostezka Mladoboleslavská v úseku mezi Knaufem a Beladovou ulicí. Ve fázi studie jsou dvě cyklostezky do Vinoře: jedna podél ulice Mladoboleslavské a druhá podél ulice Jilemnické.

Dále se pracuje na zlepšení podmínek cyklistů uvnitř Kbel. Cyklistům byl například nově umožněn obousměrný průjezd ulicemi Dětenická a Drahotická. Zároveň zde proběhla výměna zpomalovacích prahů za šetrnější typ a zjednodušení dopravního značení.

Zdroj: http://praha19.cz/documents/bezmotorova_doprava.html

VIDEOPASSPORT - http://kbely.tv/category/12-cyklotrasy
Cyklotrasa Kbely - Hloubětín
Cyklotrasa Kbely - Kyje
Cyklotrasa Kbely - Vinoř
Cyklotrasa Kbely - Čakovice
Cyklotrasa Kbely - Černý Most
Cyklotrasa Kbely - Vysočany
Na kole: Hloubětín - Prosek - Letňany - Kbely

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)