Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme projekt MALINKA - Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

22. 02. 2019

Projekt je primárně zaměřen na vnímání bezpečnosti ze strany veřejnosti; má za cíl podpořit tzv. integrované chápání bezpečnosti (dopravní bezpečnost a sociální bezpečnost). Zklidnění dopravy a humanizace veřejného prostoru vedou v dotčené lokalitě nejen ke zvýšení bezpečnosti dopravní, ale i obecné. Uliční prostor se aplikací zklidňujících opatření stane estetičtějším a atraktivním pro pobyt a pěší dopravu; toto oživení je zároveň prevencí pouliční kriminality a kvalita života se zvýší. Existuje široká škála zklidňujících opatření a jejich patřičná aplikace vyžaduje znalost a pochopení problematiky ze strany pracovníků veřejné správy, ale i vstřícný postoj obyvatel. Hlavní cílovou skupinou jsou pracovníci veřejné správy. Projekt MALINKA prostřednictvím svých výstupů seznámí pracovníky veřejné správy s principy zklidňování dopravy a úprav veřejného prostoru, včetně instrukcí, jak pracovat s veřejností.

Cílem projektu je podpořit ve společnosti rozvoj integrovaného chápání bezpečnosti, jehož aplikace vede kromě zvýšení dopravní bezpečnosti také ke zmírnění sociopatologických jevů v lokalitě a zároveň ke zvýšení společenské atraktivity i estetické hodnoty místních komunikací a veřejných prostorů.

Projekt bude zaměřen na pracovníky státní správy, samosprávy, ale i odborníky zabývající se utvářením místních komunikací a veřejných prostorů. Prostřednictvím výukového filmu, www stránek, odborné příručky, článků a workshopu budou detailně seznámeni s možnostmi a přínosy zklidňování dopravy ve městech a obcích a principy humanizace uličního prostoru.

Projekt bude realizovat v letech 2019 - 2020 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Plánované výstupy a aktivity:

 


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Prezentace z 19. 2. 2019 na MD

MALINKA_KD_32936_2.pdf (898 kB)