Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Norský Trondheim a Český Brod

04. 03. 2019

Proč spojujeme norský Trondheim a Český Brod? Chceme ukázat, že pokud máme hovořit o plánech udržitelné městské mobility, tak jedním dechech musíme dodat, že bez koordinovaného přístupu s ŘSD a krajskou SUS se takové plány nedají realizovat. Město Český Brod ví, že se chystá velká dopravní stavba a tak chce požádat "megastavbaře" o zajištění propustností pro chodce a cyklisty.

Ano víme, že existují procesy, jak to lze zajistit, ale co kdybychom to začali dělat jinak. Kterékoliv české město, které to myslí s podporou udržitelné dopravy vážně, tak s ŘSD a krajskou SUS uzavře partnerství pro udržitelnou dopravu, neboli aby ŘSD a krajské SUS automaticky počítali s podporou udržitelné dopravy a při svých stavbách na to mysleli. A na druhé straně, pokud už by se nějaká velká stavba postavila, pak se město zase přihlásí k humanizaci průtahů, odkud byla doprava odvedena.

Pro všechna česká města je tak obrovskou výzvou příklad oceňovaného partnerství pro udržitelnou dopravu, které bylo uzavřeno v zeleném Trondheimu (norsky Miljøpakken): https://miljopakken.no/om-miljopakken/about-miljopakken

V období 2010 až 2025 hodlají do norských silnic a infrastruktury pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu investovat 15 miliard norských korun.

Investice půjdou jak do hlavních, tak vedlejších dopravních komunikací, do veřejné dopravy, životního prostředí, dopravní bezpečnosti a infrastruktury pro chodce i cyklisty. Zároveň město zřídilo mýtné pro cesty automobilem do centra. Příjem z těchto poplatků se vrací městu, které je investuje do opatření na zlepšení kvality života. 

Cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů, dopravní zácpy, hluk z dopravy a počet dopravních nehod; prostředkem k dosažení cílů je lepší dopravní management a vyšší podíl cyklistů, chodců a autobusové či tramvajové dopravy.

Dalším cílem programu je snížení emisí ve městech a obcích. Nedílnou součástí programu jsou i územní plánování a parkování.

Výsledky z období 2010 – 2014 (poslední celostátní dopravní průzkum)

  • Motorová doprava: 11% snížení celkového počtu cest v osobních autech
  • Veřejná doprava: 40% nárůst počtu cest v prostředcích veřejné dopravy
  • Cyklistická doprava: 9% nárůst celkového počtu cest na jízdních kolech, 20% nárůst počtu cest na kole do a z centra města (Midtbyen)

Partnerství je výsledkem programové spolupráce mezi krajským úřadem pro kraj Trøndelag, městským úřadem v Trondheimu, Norskou správou silnic a Národní agenturou pro služby železniční dopravy. Kontrolní mechanismus zajišťují orgány partnerství, kde stát má dva hlasy (silniční správa a železniční úřad) a kraj a obec, z nichž každý je zastoupen jejich polistickým zástupcem.
Tři spolupracující strany (silniční správa, kraj a obec) musí souhlasit s legitimitou každého jednotlivého projektu, pokud jde o jeho přínos k dosažení celkových cílů; pokud jedna ze stran nesouhlasí, existuje riziko, že projekt nebude zahrnut do systému financování.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)