Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Známe řešení problémů s emisemi?

08. 03. 2019

O problémech s emisemi bylo napsáno už mnoho. Stačí pouze připomenout, že znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.  Emise patří k neviditelným, o to ale nebezpečnějším zabijákům, kteří mají na svědomí více lidí než dopravní nehody.  Více najdete na webu dobramesta.cz v části věnované kvalitě ovzduší

V návaznosti na Clean Air Dialogue se 25. ledna konala schůzka svolaná Ministerstvem životního prostředí. V reakci na to vytvořila Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty návrh řešení a vytvoření participační platformy CityChangers, která vychází z komunikační strategie. Cílem platformy je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (politici, zastupitelé, pracovníci úřadů, soukromé instituce a organizace, nestátní nevládní organizace, občané) a dosáhnout tak maximálně efektivních výsledků. Návrhy míří k oblasti dopravy, která je z velké části závislá na fosilních palivech a  v současné době se podílí na problémech se špatnou kvalitou ovzduší.  

Připojený soubor obsahuje popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě, a také návrhy řešení těchto kritických míst. Všechny návrhy vycházejí ze schválených závěrů Clean Air Dialogue, zároveň jde o podněty k nově vznikající vládní Koncepce městské mobility, kterou začíná připravovat Ministerstvo dopravy.

Náklady navrhovaných opatření jsou v řádu 7 mil. Kč ročně. 

Pro srovnání – cena za zpracování projektové dokumentace na 1 základní školu pro 540 žáků je 10 mil Kč. Podle výpočtu CDV vychází zmařený lidský život na 19 mil. Kč, tedy více než dvojnásobek. Náklady se tedy vrátí už pokud bychom zachránili jediného z 9 000 osob, nemluvě o zlepšení kvality života.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)