Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Proč je důležité podporovat aktivní dopravu do škol?

12. 03. 2019

Přeložili jsme novinku z britského SUSTRANS a ptáme se. Kdy něco podobného uděláme i u nás? Ano, určité pokusy lze zaznamenat v rámci Do práce na kole, kdy některé školy se také do ní zapojují, ale to je něco jiného.

Takže pojďme na tu novinku:

Jak udávají naše vládní směrnice, děti a mládež ve věku 5 až 18 let potřebují nejméně 60 minut fyzické aktivity denně, zatímco dospělí nejméně 150 minut týdně.

2,5 km je průměrná vzdálenost, která dělí domov dítěte od základní školy, a současně ideální vzdálenost pro chůzi, jízdu na kole nebo koloběžce, tedy ideální způsob, jak dostat víc aktivity do našich uhoněných životů.

Pohyb není skvělý jen pro naše fyzické zdraví, posiluje i psychickou pohodu člověka.

Podle Nadace pro duševní zdraví fyzická aktivita zvyšuje duševní bdělost, energii, pozitivní naladění i sebevědomí člověka, a naopak snižuje stres a úzkosti.

Podle učitelů jsou děti, které do školy přijdou pěšky nebo dojedou na kole, klidnější a soustředěnější při práci než ty, které někdo dovezl autem.

Dalším přínosem aktivní dopravy do škol je kromě větší nezávislosti i lepší povědomí dětí o tom, jak se bezpečně pohybovat v dopravním provozu.

I přesto v Anglii od roku 1995 stále roste počet dětí, které do školy jezdí autem – až jedno ze čtyř aut během ranní dopravní špičky je součástí tohoto rituálu.

A co s tím uděláme?

Od 25. března do 5. dubna bude Sustrans organizovat soutěž Big Pedal, která je největší soutěží pro chodce, cyklisty a koloběžkáře na území Spojeného království. Po dobu dvou týdnů budou tisíce škol soutěžit o to, které z nich se podaří najezdit co nejvíc kilometrů na kolech a koloběžkách nebo ujít pěšky.

Soutěž Big Pedal je součástí programu Sustrans, zaměřeného na změnu způsobu, jakým děti dojíždějí do školy a ze školy (Transforming the School Run ). Cílem je ukázat, co všechno je možné, když školy, rodiče a místní úřady spojí své síly a začnou aktivně spolupracovat.

Máme k dispozici jasné důkazy o tom, že na školách, které se do soutěže Big Pedal někdy v minulosti zapojily, se opravdu podařilo zvýšit počet dětí, které pro cestu do školy volí některý z aktivních způsobů dopravy.

Skutečně se dlouhodobě vyplácí vštěpovat dětem pozitivní vztah k aktivní dopravě již v raném věku, stejně jako rozvíjet jejich povědomí o bezpečném pohybu v dopravním provozu. Je pak mnohem pravděpodobnější, že z nich budou v oblasti dopravy nezávislí mladí lidé a jednou i aktivní dospělí.

A jak můžete soutěž Big Pedal podpořit vy?

Aktivní doprava do škol pomáhá nám všem. Čím víc dětí bude do školy jezdit na kole či koloběžce nebo chodit pěšky, tím méně aut bude na silnicích a tím méně nečistot se dostane do ovzduší v bezprostřední blízkosti škol.

V zemích Spojeného království každoročně kvůli znečištěnému ovzduší předčasně zemře až 40 tisíc osob. Silniční doprava se podílí na znečištění až z 80%. Překračování zákonem stanovených limitů má negativní vliv především na děti.

Proto potřebujeme, abyste i vy podpořili soutěž Big Pedal, která se bude konat od 25. března do 5. dubna.

Místní samospráva, sdružení škol a další organizace mohou hrát důležitou roli v podpoře Big Pedal. Být propagátorem a podporovatelem Big Pedal je velmi snadné a bezplatné. Sdělte nám svůj úmysl na emailu bigpedal@sustrans.or.uk a my vám přidělíme váš účet a vybavíme vás všemi potřebnými nástroji.

Pro podrobné informace o soutěži Big Pedal si můžete stáhnout informační leták 

Zdroj:  https://www.sustrans.org.uk/blog/why-travelling-actively-school-important?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=10310676_The%20Network%20Feb%202019&utm_content=BP%20promoter&dm_i=6EB,64ZRO,MOUJV,O4SLV,1

Autor Chris Bennett, 25. 2. 2019


Štítky: Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)