Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ostravský bikesharing se rozšíří

17. 03. 2019

Přes poslední záchvěvy paní zimy pomalu začíná cyklistická sezóna. Statutární město Ostrava s dotčenými městskými obvody na rok 2019 připravilo rozšíření vloni úspěšného systému sdílení kol. Nově kromě centra města přibudou stojany i ve Vítkovicích, Porubě, Mariánských Horách a Hulvákách, na jihu města i na Slezské Ostravě. Do obvodů v příštím týdnu zamíří první dodávka stojanů, které se postupně budou instalovat tak, aby pokud možno všechny byly připravené k datu zahájení provozu – 15.4. Stojanů budou tři druhy – pevné nové (ty se budou zabudovávat do země), pevné stávající (využijí se již instalované stojany) a přenosné. Přenosné stojany budou zřízeny tam, kde z nějakých důvodů není možné je ukotvit anebo tam, kde není jasné, zda lokalita bude uživateli hojně využívána – je totiž možno je na základě povolení poté přemístit do lokality vhodnější.

Letos vysoutěžilo město nového provozovatele – Nextbike. Novinkou bude též, že kola budou jiné barvy a nebude je nutno poutat řetězem – mají totiž zabudovaný zámek. Neznamená to však, že by bylo možno odstavit kolo kdekoliv – město nehodlá připustit, aby se kola nacházela na nevhodných místech. Provozovatel tedy má jasně určený okruh, kde se smí kolo nacházet a při umístění mimo zaplatí uživatel pokutu. Je možné, že v centru města se objeví i růžová kola loňského provozovatele Rekola, který projevil zájem pokračovat.

Vzhledem k zlepšujícímu se počasi byly již opět zahájeny stavební práce na stezce pro chodce a cyklisty na ul. Muglinovské, kterou staví městský obvod Slezská Ostrava. Letos hodlá dokončit stezku podél ul. Krásnopolské i Krásné Pole. Město pak plánuje dokončit propojení přes mosty na ul. Českobratrské a spojit po pravém břehu Odry Hrušov s Bohumínem. Správa silnic Moravskoslezského kraje pak připravuje i zřízení cyklistických pruhů na ul. Orlovské a dobudování stezky v Hrabové.

Zdroj: Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)