Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Stáhněte sI Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města)

20. 03. 2019

České ministerstvo dopravy bude připravovat novou vládní koncepci městské a aktivní mobility. A zdá se, že Česko má skvělou inspiraci. Včera dne 19. 3. 2019 britské ministerstvo dopravy zveřejnilo svou strategii Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Už jen osnova dokumentu naznačuje, že se jedná o mimořádný dokument, což mimo jiné i potvrzuje generální ředitel Sustrans Xavier Brice, který nadšeně vítá tuto strategii:

„Jsme velmi rádi, že strategie klade pěší a cyklistickou dopravu do samého centra budoucí městské mobility.

Budoucnost našich měst a obcí závisí na naší schopnosti přepravovat se udržitelným způsobem a hledat taková řešení, která mají kladný vliv na zdraví člověka, na veřejný prostor a plynulost dopravy. Proto tak rádi vidíme, že pěší, cyklistická a aktivní doprava obecně by měly zůstat tou nejlepší volbou pro krátké cesty v městském prostoru.

Během následující dekády nastane díky technologiím v dopravě podobná revoluce, jakou v minulosti představovaly železnice nebo spalovací motory, tahle by ale mohla vést k ekologičtějšímu a pohodlnějšímu cestování nás všech. Musíme však začít na konci. Jaká jsou místa, na kterých chceme žít? Jaké chceme, aby byly naše životy?

A zatím neznáme nic lepšího pro zdravější životní prostor a šťastnější životy než opatření, která usnadní dopravu chodců a cyklistů.

Se správným vedením a odhodláním má naše vláda jedinečnou příležitost transformovat podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu dneška i budoucích let.“

Pokud stejnou cestou se bude ubírat i česká koncepce, bude to skvělé. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, který se bude transformovat z Asociace měst pro cyklisty, se o to bude zasazovat.

https://www.sustrans.org.uk/news/future-mobility-urban-strategy-sustrans-response

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Future of mobility strategy

future-of-mobility-strategy.pdf (3.8 MB)