Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Spolek Kolem KM se zapojil do programu CityChangers

09. 04. 2019

Tak jako všude, tak i v Kroměříži trápí obyvatele otázky spojené s dopravou a mobilitou. Proto se město rozhodlo si nechat vypracovat tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM) - http://mobilita-kromeriz.cz/ a zapojit do jeho přípravy a realizace plánu veřejnost prostřednictvím Zdravého města Kroměříž.

Současně bylo nabídnuto spolku Kolem KM ze strany FD ČVUT v Praze a sdružení Partnerství pro městskou mobilitu, aby se zapojil do národního participačního programu CityChangers s cílem pomoci vykomunikovat tento plán.  Ve spolupráci se spolkem byl vytvořen participační web https://kromeriz.dobramesta.cz/. Cílem programu je nejen seznámit kroměřížskou veřejnost s principy udržitelné městské mobility, ale hlavně je inspirovat ke komunikaci s městem a zpracovatelem a dávat jim vhodné typy na řešení.

Kampaň CityChangers je propojena s odbornými informacemi, které jsou dostupné na  Akademii městské mobility.  Do programu CityChangers se již zapojila mimo jiné města např. Uherské Hradiště, Otrokovice, Uničov. Za oběma programy stojí Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, VŠE v Praze, Universita Paleckého v Olomouci a spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

V čem spočívá spojení s kampaní? Však to všichni známe - co funguje na západě, v Kroměříži fungovat nemusí. Cílem kampaně je tak pomáhat vybraným projektům, ptát se po bariérách a hledat možnosti jejich odstranění. V podstatě jsou tři možnosti: 1) lepší finance, 2) lepší legislativa, 3) lepší sdílení know-how (u nás fakt má hodně odborníků staré myšlení). Anglický název byl zvolený záměrně, od začátku se počítá s tím, že se bude spolupracovat se zahraničím.

Jaké další akce proběhnou v Kroměříži?

30.4. 2019 beseda na ŽS Oskol Kroměříži a dále 13. 5. 2019 od 16:00 beseda s občany (viz. pozvánka).

A proč byl vybrán spolek Kolem KM?

Většina ví, že již potřetí v řadě realizuje soutěž Do rachoty kolem KM Více: http://kolemkm.cz/do-rachoty-kolem-km-2019/. Nicméně málo se ví, že sdružení má i jiné cíle:

  1. Cílem kampaně je ukázat, co všechno je možné, když obyvatelé Kroměříže a město spojí své síly a začnou aktivně spolupracovat na vytvoření bezpečné sítě cyklistických tras.
  2. Cílem kampaně není, abychom na cca jeden měsíc změnili své chování, ale přemýšleli o tom, jaké změny navrhnout, abychom se chovali jinak dlouhodobě, bez návaznosti na jakoukoliv kampaň.
  3. Cílem kampaně je dávat podněty městu, jaká opatření by mělo podporovat, aby nám všem a zvláště dětem vytvořilo podmínky pro bezpečnu jízdu na kole.

Pokud chcete vědět více o kampani CityChangers, pak si o ni můžete přečíst v přiložených souborech (jeden je kratší, druhý delší).


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)