Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Krakov bojuje proti smogu

10. 04. 2019

V posledních letech zavedl Krakov přísná opatření, která mají pomoci vypořádat se s "neviditelným zabijákem", jak se někdy smogu přezdívá.

Malopolská metropole se podle žebříčku Světové zdravotnické asociace (WHO) dostala na přední místo žebříčku měst s nejvyšším znečištěním ovzduší v Evropě. Může za to především poloha města v údolí řeky Visly, což omezuje proudění vzduchu.

Ke špatnému ovzduší přispívá vytápění, celoročně potom intenzivní silniční doprava. Podle zprávy agentury EEA nazvané „Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva z roku 2018“ je silniční doprava jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Evropě, zejména pokud jde o nebezpečné znečišťující látky, jako je oxid dusičitý a suspendované částice.  

Město proto přijímá postupně opatření, které mají pomoci s jedovatým smogem. Obyvatelé mají k dispozici mobilní aplikaci, která informuje o aktuálním znečištění a nabízí doporučení, jak se chovat s ohledem na aktuální situaci. Při překročení limitů je v Krakově veřejná doprava zdarma, navíc město od podzimu roku 2019 začne platit úplný zákaz topení pevnými palivy. Město zavedlo jako první v Polsku nízkoemisní zónu. Tradiční podpora cyklodopravy a vytváření cyklistických opatření už jen dokresluje celkový obrázek.

Informace o znečištění ovzduší mohou získat obyvatelé Krakova z informačních panelů, které město instalovalo v některých lokalitách nebo z webových stránek v Krakově (včetně krakow.pl, zikit.krakow.pl). 

Vytápění - Krakov přechází na zákaz lokálních topenišť

Problém nastává především v topném období a hlavním zdrojem znečištění ovzduší jsou nízké emise, tj. spalování uhlí a dřeva v domácích kamnech nebo krbech. Uživatelé všech kotlů na tuhá paliva je často spalují s méně kvalitním uhlím, odpadky nebo dokonce starým nábytkem. 

Od roku 2019 proto platí nařízení, které obyvatelům Krakova zakazuje využívat k topení lokálních kotlů. 

Město zavedlo na jejich likvidaci unikátní program. V do roku 2016 platilo 100 procent finančních nákladů na výměnu kotle za plynový, za připojení k síti centrálního topení nebo za přechod na obnovitelné zdroje. Jak se termín zákazu kotlů blíží, podpora se snižuje a dnes už je jen 60 procent, což má lidi přinutit, aby výměnu nenechali na poslední chvíli. Kromě toho město lidem proplácí rozdíl mezi náklady na provoz dražšího topení plynem a uhlím. K tomu přidalo ještě dotační program na zateplování budov.

Jak na dopravu

Počet automobilů v Krakově je nadprůměrný oproti zbytku Polska. Velký počet automobilů by nebyl problém, kdyby pokud by zde byla kvalitní silniční síť. Automobilizaci v Krakově ale doprovází velké množství dopravních kongescí, většina aut je navíc starší a tedy nesplňuje vysoké emisní normy. Trojlístek faktorů, které mohou za špatný vzduch tedy jsou: dopravní zatížení města, velký počet automobilů a stáří automobilů.

Od 5. ledna 2019 byla proto v Krakově zřízena první nízkoemisní zóna v Polsku. Konkrétně jde o lokalitu Kazimierz, do které mají se zřízením Clean Transport Zone (SCzT) umožněný vjezd pouze elektromobily, a automobily na vodík a zemní plyn.

Možnost zavedení nízkoemisních zón (SCzT) zavedl nový „zákon o elektromobilitě a alternativních palivech“   (od 11. ledna 2018). To umožňuje obcím a městům vymezit oblasti, do kterých mohou jezdit pouze elektrická, vodíková a CNG vozidla .

Téměř osmisettisícové město stále čeká na zavedení metra, veřejnou dopravu tak tvoří systém tramvajových a autobusových linek. Město také rozšiřuje svoji flotilu autobusů s alternativními pohony a při překročení emisních limitů nabízí veřejnou dopravu zdarma.

Dalšími opatřeními v Krakově je městský systém bikesharingu pod názvem Wavelo. Město také provozuje několik P+R parkovišť na okraji města, kde mohou lidé odstavit svá auta a do centra města pokračovat veřejnou dopravou.

 

Odkazy na programy a další aktivity v Krakově

Program snižování emisí města Kraków: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93688

Dotace pro osoby, které mění systém vytápění:

https://mops.krakow.pl/mops/219927,artykul,doplaty_dla_zmieniajacych_system_grzewczy.html

https://mops.krakow.pl/mops/211787,artykul,doplaty_do_zwiekszonych_kosztow_grzewczych.html

Parkoviště PARK & RIDE (P + R): http://kmkrakow.pl/parkuj-i-jedz.html

Wavelo: https://wavelo.pl/

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)