Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Běh za zdravé plíce - Fakultní nemocnice Olomouc a podpora aktivní mobility

11. 04. 2019

Už nás nebaví pořád upozorňovat na skutečnost, že lidé se málo pohybují. Naopak vítáme snahy všech, kteří chtějí bojovat s lidskou leností. A kdo jiný by měl jít příkladem, než zdravotnická zařízení? Jsme proto rádi, že můžeme informovat o akci FN Olomouc "Běh za zdraví", která proběhne v Olomouci dne 17. 5. 2019 od 14:00.

Akce nebude jen o radosti z běhu, ale stane se i prostředkem, který připomene slovo "PREVENCE" a co znamená pojem "Zdravé plíce, srdce". Pokud člověk zapomene na prevenci, pak se může stát, že brzy skončí ve FN Olomouci. A taky se může stát, že nemocných lidí bude tolik, že nemocnice ani nebude mít pro ně lůžka.

Proto je třeba různými akcemi upozorňovat právě na PREVENCI. Díky akci můžeme otevřít diskusi na téma Proč je důležité podporovat aktivní dopravu do škol?, ptát se, co město Olomouc bude dělat pro podporu aktivní mobility a informovat o tom, jakou podporu nabízí stát, jakou Olomoucký kraj.

Mimo jiné, zrovna zítra 12. 4. 2019 na Státním fondu dopravní infrastruktury bude hodnoceno 74 žádostí na výstavbu cyklostezek, přičemž celkové jejich náklady činí 1,096 miliardy Kč. Obce pak žádají celkem o 749 mil. Kč. Některé projekty sice budou vyřazené, neboť nesplnily určité podmínky, nicméně je jasné, že připravených 150,0 mil. Kč na dotace nebude stačit.

A proto kdo poběží ve FN Olomouc, poběží i za podporu alokací na výstavbu cyklistické stezek v České republice v budoucnosti, neboť víme, že cyklistická stezka = zdravé plíce, zdravé srdce.

Kdo se přidá, dostane i cenné rady:

Český člověk je líný jako ..... Potřebuje DRIVE-IN na jídlo, DRIVE-IN na peníze z bankomatu, DRIVE-IN na dokončení základní školní docházky. DRIVE-IN na poštu, na úřad, ... Za chvíli budeme mít DRIVE-IN i na pochování na hřbitovech. Takovým zdravý životní styl nic neříká a pojem aktivní pohyb znají jen z obrazovky.

Pak je druhá skupina, která je ochotna platit za fitko, za trenéry, ale nedokáže pochopit, že základem fyzické kondice je přirozený pohyb, nechat si ujet tramvaj a jít pěšky, nepoužívat výtah, ale jít po schodech a nebát se použít kolo během dne ... Lidi ještě nepochopili, že pokud chtějí uběhnout marathón, tak na to se musí úplně jinak.

Pravda, pokud chybí cyklostezky, chodníky jsou v dezolátním stavu, to se pak těžko dělají kampaně na podporu aktivní mobility...

A tak vás zveme na známá i neznámá zákoutí areálu Fakultní nemocnice Olomouc, největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. Historické kulisy pevnosti Fort Tafelberg, nejmodernější budova II. interní kliniky, klidová zóna parčíku pod Dětskou klinikou. Tam všude vás zavede 1. ročník BĚHU ZA ZDRAVÍ FN OLOMOUC, jehož tématem budou zdravé plíce, propagace nekouření a odvykání kouření. Nová a netradiční sportovně-společenská akce je určena opravdu pro každého - od dětí, přes dospělé včetně trénovaných sportovců i „obyčejných“ milovníků zdravého pohybu až po seniory. A samozřejmě i studenty a v neposlední řadě zaměstnance FN Olomouc, kteří mají startovné zdarma.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)