Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak to vidí škola: Proč chceme zakázat auta na ulici před školou.

18. 04. 2019

Musíme přiznat, že daný titulek se nevztahuje k žádné české základní škole, ale britské Tyn-Y-Wern z města Caerphilly. Zatím článek bereme jako takový úvod do problematiky a rozkoukání se, jak to vidí jinde. Od 30. 4. 2019 začínáme vést diskusi na školách, takže každý nápad, inspirace přijde jistě vhod. Poslední novinku na dané téma jsme zveřejnili dne 8. 4. 2019 a byla na téma Proč je důležité podporovat aktivní dopravu do škol?

Příjemné inspirativní čtení přeje spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Autor Hostující blogger,

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/blog/views-classroom-why-we-want-ban-cars-roads-outside-schools

 „Od té doby, co jsme zavedli zákaz průjezdu aut v ulici před školou, zdejší prostředí a atmosféra se výrazně proměnily.“

Chůze a jízda na kole či koloběžce jsou přínosné pro zdraví člověka i pro životní prostředí. Přesto cca 42 % dětí vozí do školy rodiče autem. Navíc auta s nastartovaným motorem v dopravní zácpě značně znečišťují ovzduší v okolí všech škol na území Spojeného království.

Jak odhalila naše nedávná anketa YouGov, téměř dvě třetiny (63 %) učitelů si přejí, aby byl zakázán vjezd autům na ulici před jejich školou, a dalších 26 % souhlasí s tím, že takový zákaz je efektivním nástrojem, jak snížit množství nečistot v ovzduší v okolí škol.

Jak se tedy mohou učitelé zapojit do úsilí o zákaz motorových vozidel v ulicích kolem škol? Probrali jsme s učiteli i řediteli škol, jakým způsobem se jim podařilo uzavřít ulice pro letošní výzvu Big Pedal, a proč na tom tak záleží.

Claire Lippiettová, Základní škola Tyn-Y-Wern, město Caerphilly

 „Hlavní budovu naší školy navštěvuje 242 dětí a další děti chodí do menší školky, takže si umíte představit ten zmatek, když ráno všichni přijíždějí a odpoledne odjíždějí.

Naše škola se nachází na vedlejší ulici, která je velmi úzká, takže auta kvůli nedostatku místa doslova bojují o možnost otočit se. A navíc doprava na hlavní ulici, která se napojuje na naši vedlejší, je velmi rušná, takže přecházení ulice je pro děti dost nebezpečné.

Od doby, co jsme pro motorovou dopravu začali ulici uzavírat, zaznamenali jsme značný rozdíl v prostoru kolem školního vchodu. Je mnohem volnější, klidnější a příjemnější pro příchozí. Rada města rozhodla o trvalém dopravním opatření, kdy je vjezd do ulice, která vede ke škole, ohrazen kužely a hlídán školní patrolou. Funguje to skvěle.“

Julie Edgecombová, Základní škola Murrayburn, město Edinburgh

 „Chceme vytvořit uvolněnější a bezpečnější atmosféru v okolí naší školy. Proto se tak usilovně snažíme o to, aby rodiče na začátku a na konci vyučování nejezdili auty až ke školní bráně.

Náš cyklokoordinátor i kontaktní osoba na radě města pro záležitosti dopravní bezpečnosti si počínali naprosto skvěle a přihlášení na letošní Den bez aut proběhlo hladce a včas.

Věříme, že jednodenní uzavírka ulice pro motorovou dopravu zvýší povědomí o rizicích, která způsobují řidiči parkující na klikatých žlutých čarách, a upozorní je na to, jak snadno mohou zaparkovat o něco dál a zbytek cesty dojít pěšky nebo dojet na koloběžce či na kole.“

Donna Berryová, Základní škola Panny Marie Anglikánské, město Southampton

 „Myslím, že díky naší účasti v programu Big Pedal a jednodenní uzavírce, realizované organizací Sustrans, můžeme rodičům jasně ukázat, co se stane, když auta z prostoru před školou zmizí. Věříme také, že se rodiče zamyslí nad jinou alternativou pro parkování svých aut, než je ulice před školním vchodem.

Byly bychom skutečně rádi, kdyby uzavírka ulice byla trvalá, a to nejen kvůli větší bezpečnosti, ale i kvůli lepšímu vzduchu pro naše děti. Usilujeme nyní o možnost uzavřít ulici před školou na testovací šestitýdenní období v letních měsících. Tuto aktivitu bude řídit rada města s podporou Sustrans. Doufejme, že se nám tak podaří udělat z okolí školy zónu bez aut.“

Claudine Richardsonová, Katolická střední a základní škola sv. Richarda Reynoldse, město Twickenham

 „V současnosti vozí rodiče do školy autem téměř polovinu našich studentů, a to bychom chtěli změnit. Spádová oblast pro naši základní školu je totiž relativně malá a děti by mohly chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole či koloběžce.

Samozřejmě je nám jasné, že to není řešení pro každého, chceme však děti i rodiče povzbudit k aktivní dopravě ve všech případech, kdy to jde. Podle mě rodiče odrazuje hned několik faktorů. Nedostatečná infrastruktura pro cyklisty, obavy o bezpečnost dětí, které by jely na kole nebo šly pěšky, a časová tíseň v ranních hodinách. Naskočit do auta se pak jeví jako ideální, a často jediná možnost dopravy.

Vzhledem k tomu, že se škola nachází přímo v rezidenční části města a v blízkosti železniční stanice, trvalá uzavírka ulice by byla problematická především kvůli místním. Musíme hledat rovnováhu mezi jejich potřebami a potřebami naší školy a zajistit dlouhodobě dobré vztahy. Rádi bychom otestovali krátkodobé uzavírky v různých obdobích roku, a pak postupovali dál podle toho, jaká bude reakce místních.“

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)