Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města - Princip 5: Nové služby mobility musí vést k nulovým emisím.

11. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 5. Nové služby mobility musí vést k nulovým emisím.

Přechod k nulovým emisím je zásadní krok ke splnění klimatických cílů a zvýšení kvality ovzduší, a to především v městských oblastech. V současnosti již k tomu máme dostupné technologie. Nové způsoby dopravy i nové obchodní modely musí být v čele této změny, a ne ji zadržovat.

Chceme co nejdříve vidět co nejvíc kilometrů bez emisí; naším ambiciózním cílem je, aby do roku 2030 nejméně 50, a pokud možno 70 % nově prodaných osobních aut a 40 % nových dodávek bylo ultra nízkoemisních. Díky tomu budeme dýchat lepší vzduch, budeme schopni lépe naplnit budoucí uhlíkový rozpočet a vybudovat nový trh pro technologie vozidel s nulovými emisemi na území Spojeného království.

Další podrobnosti o tom, jak vláda podporuje tuto transformaci a jak usiluje o zachycení všech jejích ekonomických přínosů, jsou uvedeny ve strategii Road to Zero, v Dohodě automobilového průmyslu a ve vládní reakci na výzvu k předkládání důkazů o zajištění dopravy na poslední kilometr, které byly zveřejněny současně s tímto dokumentem.

Případová studie: Stimulace trhu s nulovými emisemi prostřednictvím systému sdílených vozidel (car-sharing)

ZipCar je systém sdílených vozidel se sídlem v Londýně, má asi 250 000 členů a 3000 vozidel různých velikostí. Jde o velmi rychle rostoucí koncept, podle odhadů by do roku 2025 mohlo být aktivním členem klubu asi 800 000 Londýňanů (15 % těch, kdo řídí auto).

ZipCar se v roce 2018 spojil s firmou Volkswagen, která do vozového parku systému zařadila 325 elektromobilů v naději, že tento krok podpoří investice do sítě rychlého nabíjení. Firma ZipCar doufá, že do roku 2025 se podaří plně elektrifikovat všechny typy vozidel a snížit negativní dopady aut na životní prostředí při zachování možnosti přepravy obyvatel Londýna.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)