Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

VZOROVÁ metodika JAK NA TO V ENERGETICE.

16. 06. 2019

Energetika je klíčovou oblastí konceptu Smart City či udržitelného města. Dle zkušeností z praxe města vynakládají za energii svého majetku 10 % – 15 % celkových provozních výdajů. Energetické úspory proto mohou významně ovlivnit fi nanční hospodaření měst. Přesto jim vedení měst věnují dosud jen malou pozornost.

Jen několik málo měst v České republice například zřídilo pozici energetika, který by se městské energetice soustavně věnoval. Příklad města Litoměřice, kde již řadu let jako městský energetik působí. Publikace ukazuje, jakých výsledků lze v energetickém hospodářství města dosáhnout.

Na stránkách Akademie městské mobility je zveřejněna ve vazbě na mobilitu.

Metodika byla připravena ve spolupráci s Czech Smart City Cluster.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)