Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

ETSC: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech

10. 06. 2019

Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) dnes pod názvem „Bezpečnější silnice, bezpečnější města“ zveřejnila aktuální Zprávu o výkonu v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Road Safety Performance Index, PIN). Zpráva shrnuje nejen poslední údaje o bezpečnosti dopravy ve městech EU i v dalších státech. Doporučení ETSC ukazují systémový pohled na bezpečnost, který zahrnuje především vytváření infrastruktury pro zvyšování pěší a cyklistické dopravy, a větší zapojení měst do zvyšování bezpečnosti prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility.

Počet obyvatel ve městech stále roste, populace obecně stárne. Počet úmrtí na silnicích sice klesá, ve městech ale daleko pomaleji než jinde. Podle zveřejněných údajů byl pokles počtu úmrtí na městských pozemních komunikacích v letech 2010–2017 asi poloviční ve srovnání s poklesem počtu úmrtí na pozemních komunikacích mimo města.

Další nepřehlédnutelný trend se týká počtu úmrtí zranitelných účastníků dopravy – neklesá totiž tak rychle jako v případě počtu úmrtí osob, které cestují motorovým vozidlem. Statistika je neúprosná – 70 % úmrtí na městských komunikacích se týká chodců, cyklistů a řidičů jednostopých motorových vozidel.

I když existují nové technologie, které mohou pomoci tato čísla v budoucnosti redukovat, například Intelligent Speed Assistance nebo automatizované nouzové brždění s detekcí chodců a cyklistů, bude to trvat ještě desítky let, než se přínosy těchto systémů projeví naplno. Zpráva předkládá víc než dvacet doporučení k aktivitě na úrovni EU i na úrovni státu, města či obce.

I když základem jsou změny v infrastruktuře, neméně důležité je vymáhání dodržování rychlostních limitů, zákonů o řízení pod vlivem alkoholu a dalších rizikových faktorů.

Město může být dynamickým a inovativním prostředím. Mnozí z nás vítají to úžasné množství nových způsobů mobility, které se během posledních několika let objevilo. Sdílená jízdní kola a elektrokola, sdílené skútry, které lze zanechat kdekoliv, taxislužby s podporou mobilních aplikací, doručení potravin a dalšího zboží na jízdním kole nebo motorce – to jsou některé z mnoha služeb z poslední dekády. Problém je, že politika a regulace nestačí držet krok. Ve většině států chybí zákonná úprava o tom, kde a jak mohou jezdit elektrické skútry. Žádný ze států neshromažďuje souvislé údaje o vážných zraněních a úmrtích, na kterých se tato vozidla podílejí. A to se musí změnit.

Inovace lze využít i pro zvýšení bezpečnosti osob, které ve městě žijí a pracují. Některá evropská města se přibližují Vizi nula, případně mají jasnou strategii, jak tohoto cíle dosáhnout, ale zatím je jich jen velmi málo. Ve většině evropských měst jsou nejohroženější ti, kdo používají způsoby dopravy, které jsou nejméně rizikové pro ostatní účastníky provozu, tedy jezdí na kole a chodí pěšky. Co můžeme udělat, aby silnice ve městech byly bezpečnější pro všechny, a nejen pro ty, kde sedí v autech vybavených nejmodernějšími technologiemi?

O zprávě Road Safety Performance Index (PIN-37)

Tato zpráva analyzuje nejnovější údaje o bezpečnosti dopravy ve městech EU i v dalších státech, které jsou součástí programu ETSC Road Safety Performance Index (PIN). Zaměřuje se na to, jaký pokrok byl dosažen ve snižování počtu úmrtí na městských silnicích, a na srovnání s pokrokem, ke kterému došlo na jiných typech pozemních komunikací. Část II zkoumá údaje o vážných zraněních, což se je stále dost opomíjené téma, a to přesto, že taková zranění mohou způsobovat dlouhodobé zdravotní potíže.

Část III se zabývá hlavními riziky a jak je v městských oblastech řešit. Zpráva obsahuje i případové studie a další informace o způsobech, jakými státní a místní správní orgány řeší příslušné problémy. Je jasné, že řešení problémů souvisí se správným politickým vedením, zdroji a energií. I když národní a evropské vlády mohou poskytnout znalosti a vědomosti, finance a poradenství k implementaci potřebných změn, bude to často záležitost místní samosprávy, aby implementace proběhla efektivně.

Zdroj:

https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-eu-pin-flash-37/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Zpráva ke stažení:

ETSC_pin_flash_37.pdf (9.7 MB)