Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města: sociální a environmentální rizika neefektivního řízení změn

22. 06. 2019

Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma sociální a environmentální rizika neefektivního řízení změn.

Neschopnost správně vést celý proces implementace nových technologií a služeb by mohla znamenat promeškání jedinečné příležitosti. Neplánované následky implementace by mohly vést k horším výsledkům jak pro společnost, tak pro ekonomiku a životní prostředí.

Skutečně vážná rizika by mohl přinést příliš pasivní přístup k novým technologiím a službám v oblasti mobility. Tato rizika se nám podařilo identifikovat prostřednictvím výzvy k předkládání důkazů a dalších průzkumů, které proběhly v rámci přípravy dokumentu Budoucnost mobility. Jejich přehled, který uvádíme níže, je spíš ilustrativním popisem možných výsledků než předpovědí pravděpodobných následků. Některá rizika se týkají jiných oblastí než měst a obcí. Zmírnit tato rizika je klíčovým úkolem našeho strategického přístupu.

Sociální rizika

Bezpečnostní hrozby

1. Těsnější integrace naší dopravní infrastruktury a vozidel s komunikačními sítěmi by mohla zvýšit zranitelnost v oblasti kyberútoků. Spolu se zaváděním nových způsobů a služeb dopravy bude důležité důkladně zvážit jejich bezpečnou integraci do dopravního systému, a především ochranu zranitelných účastníků dopravy.

2. Příkladem rizik spojených se zaváděním nových technologií jsou bezprecedentní události z roku 2018 z letišť Gatwick a Heathrow, ve kterých sehrály hlavní roli drony. V současnosti jsou již platná opatření, která podobným aktivitám brání, včetně rozšiřujících se bezletových zón v okolí letišť, nicméně dopravní systémy budoucnosti musí již při svém vzniku tyto nové hrozby zohledňovat.

Rizika pro veřejnou dopravu

3. To, jaké dopady mají nové obchodní modely a služby v oblasti mobility, se liší v závislosti na návrhu a konečné implementaci.

4. Průzkumy ze Spojených států dokazují, že služba typu ride-hailing (např. Uber) snižuje využití služeb veřejné dopravy. Podle jedné ze studií se podíl veřejné dopravy na přepravě osob ve velkých amerických městech po zavedení služeb ride-hailing snížil o 6 %.

5. Pokud nové služby v oblasti mobility negativně ovlivňují počty cestujících veřejnou dopravou, budou se pravděpodobně snižovat možnosti úřadů, jak dotovat tyto služby, a to především v oblastech, kde je menší hustota obyvatel a nižší poptávka. To by mohlo prohloubit nespravedlnost v dostupnosti dopravy, protože na veřejné dopravě bývají závislejší skupiny obyvatel s nízkými příjmy.

Digitální a finanční exkluze

6. Vzhledem k tomu, že dopravní informace, platby a rezervace se postupně přesouvají na digitální platformy, nastává doba, kdy pro některé skupiny obyvatel bude obtížné se k těmto službám snadno dostat. Během posledních tří měsíců použilo internet jen 44 % osob nad 75 let věku; 1,3 miliony obyvatel Spojeného království nemají žádný bankovní účet, a nemohou tedy používat aplikace, které existenci bankovního účtu vyžadují. Pokud co nejrychleji nebude zajištěna dostupnost dopravních informací a služeb nějakou alternativní cestou, tyto skupiny obyvatel se budou ocitat ve stále větší izolaci.

Důsledky pro zdraví a životní pohodu

7. Osamělost některých osob by se mohla zvyšovat, pokud by bylo složitější zajistit služby veřejné dopravy v některých lokalitách nebo by nastala digitální či finanční vyloučenost těchto skupin obyvatel.

8. Pohodlnější doprava tzv. od dveří ke dveřím, která může na krátké vzdálenosti konkurovat pěší a cyklistické dopravě, by mohla snížit podíl aktivní dopravy, zhoršit problémy s obezitou a zvýšit zatíženost Národního systému zdravotní péče.

Rizika pro ochranu soukromí

9. Nedostatečná anonymizace a ochrana dopravních dat by mohla ohrozit soukromí uživatel. Obavy ze ztráty soukromí by mohly některé uživatele vést k tomu, že budou uvádět falešné údaje nebo nebudou souhlasit s jejich využitím. Získaná data pak mohou být nedostatečná, nepřesná a/nebo nedostatečně reprezentativní, v důsledku čehož může klesat i kvalita poskytovaných služeb.

10. Problematickou ochranu soukromí v souvislosti s drony uvádělo šest z deseti dotázaných v rámci průzkumu ministerstva dopravy.

Environmentální rizika

Rozmach měst / sídelní kaše

11. Většina studií zaměřených na to, jaké dopady budou mít samořízená auta v osobním vlastnictví na volbu lokality, naznačuje, že pasažéři budou méně hodnotit náklady na cestování a budou ochotni dojíždět na delší vzdálenosti.

12. Negativní důsledky překotného růstu měst máme dobře zdokumentované. Dochází například ke zvyšování nákladů na poskytované veřejné služby, včetně služeb veřejné dopravy. Následně pak dochází k rostoucí závislosti na osobních autech. Dochází i k negativnímu ovlivňování přirozeného prostředí a s největší pravděpodobností i kvality vod nebo rizika povodní.

Narušení místního prostředí

13. Nové obchodní modely a způsoby dopravy by mohly působit rušivě na městské prostředí. Existují například obavy, že nadměrné užívání dronů a jiných prostředků pro vzdušnou přepravu bude způsobovat hluk a negativně ovlivní městské panorama.

14. V několika městech Spojeného království již vznikají problémy s nezákonně zaparkovanými jízdními koly, které jsou součástí některého ze systémů sdílených kol.

Rostoucí dopravní přetíženost

15. Údaje o vlivu systémů typu ride-hailing na dopravní přetíženost z měst na území Spojeného království sice chybí, ale důkazy z jiných částí světa naznačují, že tyto služby zvyšují počet vozokilometrů v hustě osídlených městských oblastech. Nedávná studie ze San Franciska přisuzuje až polovinu z nárůstu dopravní přetíženosti, ke které došlo mezi roky 2010 a 2016, zvýšené nabídce služeb typu ride-hailing.

16. Součástí zprávy Prognózy pro silniční dopravu, kterou zpracovalo ministerstvo dopravy, byly i testy, jejichž cílem bylo zjistit, jak by se mohla změnit poptávka po dopravě se zavedením propojených a samořízených vozidel. Podle některých scénářů by výrazně vzrostla hustota dopravního provozu. Míra poptávky po dopravě i míra dopravního přetížení v budoucích letech bude hodně záviset na míře přijetí sdílených jízd / ride-sharing.

Neexistuje žádná binární volba mezi budoucností, kde se lidstvo chopí všech příležitostí vyplývajících z právě probíhajících změn v oblasti mobility, a takovou, kde se zhmotní pouze rizika. Je například dost pravděpodobné, že dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ale současně i ke zhoršení dopravní přetíženosti. Rozhodně však nesmíme podceňovat potenciálně hlubokou přirozenost některých změn, které právě nyní probíhají a které mohou mít rozsáhlé dopady a ovlivnit všechny části naší společnosti. Příležitost formovat některé z těchto změn je v současnosti ještě otevřená, ale i tyto dveře se jednou zavřou.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)