Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Inspirujeme se projektem Metamorphosis, aneb o proměně městských obytných čtvrtí s důrazem na děti.

27. 06. 2019

Zítra začnou prázdniny, ale Partnerství pro městskou mobilitu se spolupráci se spolkem NaKole se už připravují na podzim. Školám nabídnou program seminářů, které jsou určeny pro studenty středních škol, případně pro druhý stupeň základní školy. Zaměření semináře je představeno na tomto odkaze, ale mimo jiné semináře budou vycházet ze zkušeností evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných čtvrtí s důrazem na děti. Neboli cílem seminářů není jen informovat, ale pokusit se společně s dětmi nastartovat změny veřejného prostoru, nikoliv jen kolem škol, ale tam, kde bydlí.

Metamorphosis vychází z předpokladu, že pokud je hodně dětí ve veřejném prostoru, je to indikátorem správné koncepce městské části a její udržitelnosti. Slovo udržitelnost je samo o sobě neoddělitelně propojeno s dětmi, protože naznačuje, že je něco „plánováno s ohledem na příští generaci“.

Hlavně nás zaujal materiál, který představuje 20 důvodů, proč bychom měli naše města transformovat, proč bychom obytné čtvrti, v současnosti orientované na automobilovou dopravu, měli změnit v místa vstřícná k dětem. Brožura vychází z faktických údajů a čísel a je výborným nástrojem pro každého, kdo se o toto téma zajímá, především však pro politiky a úředníky ve správě měst a obcí.

Samotný projekt Metamorphosis bude:

  1. Transformovat ty obytné části měst a obcí, které jsou svou koncepcí orientované na automobilový provoz, ve čtvrti vstřícné k dětem; snažit se o změnu chování obyvatel a zvýšení kvality jejich života;
  2. Budovat vize, které jsou pro tyto transformace potřebné;
  3. Odpovídat na základní otázky týkající se proměny obytných částí měst a obcí;
  4. Hledat kreativní průlomové inovace – v oblasti rozvoje, koncepce, správy a řízení a plánovacích procesů - pro veřejný prostor v obytných částech měst a obcí.
  5. Pomocí mechanismů popsaných výše vyvíjet a implementovat taková řešení mobility, která jsou vstřícná k dětem;
  6. S využitím inovativních evaluačních metod hodnotit přijetí, využití, proces a dopady inovativních řešení;
  7. Vyvíjet a implementovat nové nástroje pro přenos inovací, které vzniknou v rámci projektu Metamorphosis, z jednoho města do dalších a z jednoho státu do dalších států, a to i po skončení projektu.

Děti mohou v našich městech pomoci rozvíjet pozitivní emoce (což je velmi důležité, protože naše chování a rozhodování je z velké části determinováno právě emocemi a v mnohem menším měřítku racionálními argumenty jako např. poměr nákladů a přínosů). Z toho vyplývá, že:

  • děti mohou snadno najít cestu k srdci rodičů
  • jít proti potřebám a požadavkům dětí není sociálně přijatelné

Na projektu Metamorphosis budou participovat testovací realizační města, jejichž městské části jsou zcela odlišné; každé město zapojí až čtyři různé čtvrti, které budou vybrány tak, aby byla zajištěna maximální různorodost, a to ve velikosti, struktuře, hustotě osídlení a sociální rozmanitosti.

Více o projektu: http://www.metamorphosis-project.eu/node/65

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Brožura

20GR_EN_final.pdf (12.2 MB)