Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak zviditelnit neviditelné – mobilní mapování kvality ovzduší v pařížských ulicích

12. 08. 2019

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ – Tato část se zabývá vlivem městské a regionální mobility na životní prostředí a na zdraví veřejnosti a tím, jak omezit negativní dopady.

Firma Valeo se rozhodla své odborné znalosti a dovednosti v oblasti měření kvality ovzduší využít ve prospěch obyvatel města. Dodavatel elektroniky a elektrotechniky pro automobily používá mobilní senzory pro dynamické, komplexní mapování hodnot venkovní kvality ovzduší v městských oblastech. Firma vybavila 20 vozidel, která po dobu 28 týdnů zjišťovala a přenášela data v reálném čase. Za tu dobu zařízení pokryla 80 % pařížských ulic. Zprávu zpracovala Marion Deveycxová

SOUČASNÉ INDEXY KVALITY OVZDUŠÍ

Francie má v současnosti vlastní index kvality ovzduší, který vychází z evropského indexu nazvaného CITEAIR. Oba indexy jsou určeny pro informování veřejnosti. Stávající modely však mají určité limity, protože jsou postaveny na údajích ze statických měřících stanic a na odhadu průměrných hodnot znečištění během určitého časového úseku (v Paříži 1 hodina).

MOBILNÍ MAPOVÁNÍ SE SENZORY VALEO

Jako celosvětová jednička v oblasti řízení kvality ovzduší se firma Valeo snaží předvídat dlouhodobé potřeby a vyvíjet inovativní technická řešení pro stále intenzivnější ekologické výzvy v oblasti snižování emisí.

Společnost se rozhodla zapojit své odborné znalosti do soukromě-veřejné iniciativy a vybavit 20 elektrických vozidel senzory, které budou po dobu 28 týdnů shromažďovat data o kvalitě ovzduší v ulicích Paříže.

MOBILNÍ APLIKACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ PRO OBYVATELE MĚST

Valeo plánuje sdílet získané údaje o kvalitě ovzduší i s občany města, cílová skupina je tedy mnohem širší než jen výrobci aut nebo politici či úředníci.

Pravděpodobně půjde o mobilní aplikaci, která kombinuje sledování kvality ovzduší s dalšími metrikami, jež mohou mít vliv na výběr trasy, tedy především dopravní nehody, zácpy a práce na silnici. Na základě všech údajů aplikace navrhne alternativní trasy tak, aby vystavení uživatele (chodce, cyklisty, řidiče) znečištění bylo minimalizováno.

Zjištěné údaje mohou mimo jiné ve městech a obcích iniciovat opatření s cílem zvýšit kvalitu ovzduší ve zvláště citlivých oblastech, jako jsou parky, okolí škol nebo cyklostezky.

Zdroj: Evropská organizace POLIS magazín Thinking cities (12. číslo).

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)