Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak se mění město?

15. 08. 2019

Gerald Brugman a Filiz Catalgöl popisují kreativní, inovativní a inkluzivní cestu k omezení nadvlády aut v ulicích Amsterodamu. Ale nemůže se jednat i o vaše město?

Po volbách v roce 2018 představila nová rada města ambiciózní strategie na ochranu kvality života obyvatel. Jeden z navrhovaných politických plánů propaguje novou vizi mobility a realizaci opatření, tzv. „autoluw“ (volně přeloženo „méně aut“), která by pomohla zajistit maximální obyvatelnost města.

Pro amsterodamskou čtvrť Frans Halsbuurt, která byla vybudovaná v 19. století, jsou charakteristické úzké ulice. I přesto auta okupují velkou část omezeného veřejného prostoru. Obrovská nadvláda aut sice byla příčinou protestů místních obyvatel už od 70. let minulého století, auta však hrála hlavní roli v ulicích i během následujících dekád. Nyní se občané ozvali znovu a změna je za dveřmi.

S vybudováním nového podzemního parkoviště na okraji této městské části se místní zastupitelstvo rozhodlo zrušit 273 ze 600 parkovacích míst v ulicích. Někteří zástupci veřejnosti i podnikatelů však volali po vyšších cílech. S tím se ztotožnili tři členové rady města a vyzvali k odstranění všech 600 parkovacích míst v ulicích Frans Halsbuurt (s výjimkou parkování pro osoby s postižením, nákladní vozy a systémy sdílených aut). Tento návrh byl přijat, čímž zdejší zastupitelé umožnili udělat velký skok směrem k dopravně klidnějšímu centru holandského Amsterodamu.

Amsterodam je populárnější než kdy jindy. Počet obyvatel stále roste, ekonomika bují a město se rychle rozpíná. Tahle popularita však není zadarmo, pod tlakem je trh s byty, mobilita i veřejný prostor.

Správa města se snaží prostor uvolnit a vyhradit ho pro rekreační účely a hry. Neznamená to automaticky, že auta zmizí úplně (nejde o „carexit“). Město si uvědomuje, že bez aut nemůže plně fungovat, a zcela respektuje jak občany, tak turisty se zvláštními potřebami, starší osoby, určité tipy firem i roli městské logistiky. Cílem je zpochybnit samozřejmost, s jakou se dnes k automobilové dopravě ve městech přistupuje. V rostoucím a stále populárnějším městě, jako je Amsterodam, zkrátka není dost prostoru pro všechny cyklisty, chodce, prostředky hromadné dopravy i automobily.

V poslední době dochází k realizaci dopravně zklidňujících opatření, např.  k víceúčelovému využití prostoru ulice (bydlení, nákupy), které vede k menší dominanci aut. Ve výstavbě je cyklistická ulice, která tvoří vnitřní městský okruh s prioritou pro cyklisty, kde řidiči aut jsou jen „hosté“.

Nové nasměrování dopravní strategie města podchytí i dlouhodobý program Agenda Amsterdam Autoluw, který bude předložen radě města ke schválení na podzim 2019.

Program stojí na čtyřech hlavních pilířích.

První pilíř je zaměřen na „volbu zdravé, čisté a sdílené dopravy“. Jedním z cílů je podpořit rostoucí trend alternativních způsobů dopravy pro dojíždění do práce, a to mezi zaměstnavateli i zaměstnanci. Město hodlá navýšit investice do chodníků, cyklistických ulic a veřejné dopravy, nejen přímo ve městě, ale v celém regionu.

Cílem druhého pilíře je „vytvořit a využívat prostor“ pro chodce, včetně osob se zvláštními potřebami, ale i pro cyklisty, veřejnou dopravu, zeleň. Součástí pilíře je i prostor pro hry a rekreaci. To ovšem vyžaduje zrušení asi 7-10 tisíc parkovacích míst.

Třetí pilíř zohledňuje určitou podmíněnost těchto opatření a cílí na správné propojení s konkrétní městskou částí či prostorem.

Čtvrtý a poslední pilíř se zaměřuje na nejmodernější metody účinného vymáhání zákona.

Dalším důležitým krokem jak během navrhování programu, tak pro realizaci opatření, je aktivní zapojování obyvatel i místních firem. Město Amsterodam experimentuje s novými přístupy k participaci veřejnosti, obyvatelé jsou na veřejných mítincích informováni a vyzýváni ke sdílení nápadů a postřehů. Tento dialog samozřejmě usnadňuje i online platforma.

Zdroj: Evropská organizace POLIS magazín Thinking cities (12. číslo).


Štítky: Strategie (Role města, tag2)