Dynamické řízení dopravy

Cílem je zajištění plynulé dopravy zejména na frekventovaných silnicích. Díky světelným signalizacím lze předcházet vytváření dlouhých kolon. Na základě namontovaných čidel je snímána aktuální hustota dopravy z jednotlivých směrů a operativně je nastavována délka intervalů. Systém také může reagovat na pohyb vozidel veřejné dopravy a složek IZS. Kromě průjezdu křižovatkami, může systém informovat řidiče o hustotě provozu, resp. zdržení na zvolené trase dopravy, a tím umožnit změnu dopravní trasy. V kombinaci s užíváním dynamického dopravního značení (snížení povolené rychlosti, úprava jízdních pruhů apod.) může jak zvýšit dopravní kapacitu daného dopravního spojení, tak podstatně zvýšit bezpečnost dopravy.

Indikátor dosažení:

Počet křižovatek vybavených dynamickým systémem organizace dopravy, počet dopravních tras vybavených dynamickým dopravním značením.