Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vazba mezi SUMP 2.0. a Strategickým rámcem ČR 2030

10. 04. 2020

Jedním z doporučení nové metodiky SUMP 2.0. je provázanost s národními dokumenty - viz. lekce 5. Mimo jiné se upozorňuje na Strategický rámec ČR 2030, který byl schválen Vládou ČR v roce 2017 (www.cr2030.cz a také viz. příloha). Akademie městské mobility upozorňuje na propojení s otázkami udržitelné dopravy a mobility. Pokud má být SUMP 2.0. ve městech funkční, pak musí vycházet z tohoto vyššího strategického dokumentu.

Upozornění na propojení mezi SUMP 2.0. a ČR 2030 má pomoci občanům poskytnout dostatek argumentů k tomu, aby mohli lépe prosazovat zásady a principy udržitelné městské mobility.

Nová metodika SUMP bude prioritně vycházet z doporučení Strategického rámce ČR 2030. Prioritně se má řešit z pohledu zdravého životního stylu (viz. oblast 1. Lidé a společnost), nikoliv z pohledu dopravy (viz. oblast 2. Hospodářský rozvoj). Vychází se z českého kontextu, kdy doprava je především považována za přesun zboží a osob, a to na cestách do zaměstnání a škol. Proto má tak blízko k sobě Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. SUMP 2.0. má ale řešit především zdravý životní styl. Jedná se o revoluční pohled na SUMP 2.0.

V tomto kontextu zcela jinak vyznívá doporučení Strategického rámce ČR 2030  obcím, aby významně rostla délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky. V dnešní době totiž mnohá města berou cyklostezky jen jako doplněk.

Více informací najdete na tomto odkaze.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Implementační dokument ČR 2030

Implementační-plán.pdf (1.2 MB)